شرایط قرب الهی و نزدیک شدن به خدا

پرسش: چگونه میتوانیم به خداوند متعال نزدیک شویم و شما خواندن چه کتابهایی را برای ترس از خدا به جوانان توصیه میکنید لطفاً آنها را نام ببرید؟
پاسخ: 
از شرایط قرب الهی، ترک معصیت خداوند متعال و انجام دستورات او است. مخصوصاً جوانان به جهت تواناییهای جسمی و رشد و بلوغ شهوی اگر بتوانند کنترل شهوت کنند و خود را از زمینه های گناه دور نگه دارند و دل و دست و زبان و چشم خود را از آلوده شدن پاک دارند، میتوانند از قرب الهی بهرهمند باشند.
در روایتی از امام صادق(ع) آمده: “خداوند به حضرت موسی(ع) فرمود: بهترین وسیله تقرب به سوی من ورع و ترک معصیت است. اگر کسی ورع داشته باشد او را در بهشتهای عدن جای میدهم”. در روایت دیگر از پیامبر(ص) آمده: “از جمله کسانی که در سایه رحمت الهی قرار دارند جوانی است که به عبودیت و بندگی تن در دهد”. 1
بعد از این مرحله (انجام واجبات و ترک گناهان) انجام دادن مستحبات از قبیل نافلههای یومیه مخصوصاً نافله شب و مناجات با خدا موجب قرب الهی میشود. پیامبر(ص) فرمود: خدای متعال میفرماید: با انجام نوافل به سوی من تقرّب پیدا کنید تا شما را دوست بدارم و اگر من شما را دوست بدارم، اگر دعا کنید اجابت میکنم و اگر درخواستی داشتید عطا میکنم. 2
اخلاص در نیّت موجب تقرب الی اللّه است. 3
انجام واجبات و نوافل انسان را مقرّب درگاه الهی میکند و او را به درجات بالایی میرساند. 4
تقرب الهی با سؤال و دعا به درگاه او حاصل میشود. 5
گریه از خوف خدا بهترین وسیله تقرب الهی است. 6
توجه زیاد به شکم و شهوت موجب دوری از خدا میشود. 7
اگرچه ترس چیزی است که بستگی به انسان و شرایط او دارد، اما یاد مرگ، برزخ، قیامت و عوالمی که انسان را به فکر فرو برده و بیشتر متوجه اعمال خود میکند، میتواند در ترس و خشیت از خداوند مؤثر باشد و البته خداوند رئوف و مهربان است. بنابراین خواندن کتابهایی مانند منازلالاخره مرحوم شیخ عباس قمی و کتابهایی با این موضوع توصیه میشود.
پی نوشت ها:
1 .محمدی ریشهری، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، 1384، ج 8، ص 114.
2 .همان، ص110.
3 . همان، ص113.
4 .همان.
5 . همان، ص114.
6 .همان.
7 همان، ص115.

دکمه بازگشت به بالا