چرا از خداوندی که بسیار مهربان است باید بترسیم؟

پاسخ:
ترس به موقع و منطقی در وجود انسان یکی از نعمتهای الهی است؛ زیرا عامل حفاظتی است که انسان را در برابر بسیاری از خطرات، مصون میدارد. اگر انسان از عوامل خطر نمیترسید، مثلاً از درندگان، فروریختن سقف خانه لرزان و بیماری خطرناک، دیری نمیپایید که در کام هر خطری فرو میرفت، در نتیجه رشته زندگی او از هم میگسست، ترس به انسان هشدار میدهد به بدن جذامی دست نزند، به لب پرتگاه نرود و در برابر خطرات احتمالی به وسایل ایمنی مجهز گردد. اگر در این موارد ترس از ضرر و خطر، در وجود انسان نبود، گروه زیادی بسیار زود به کام نیستی کشیده میشدند. البته ترس در صورتی مایه حفظ و تکامل انسان شمرده میشود که منطقی و عقلایی باشد؛ یعنی انسان از عواملی که خطرناک هستند بترسد، ولی ترسهای بی دلیل و غیر منطقی که از آن به جُبُن تعبیر میشود، مایه عقبافتادگی و شکست و ناکامی است. ترس بیجهت آن است که انسان، بدون دلیل از موضوعی بترسد، یا در موردی که باید به میدان حوادث برود، از آن فرار کند، یا در تمام صحنههای مختلف زندگی جنبه منفی بگیرد. اینگونه ترسها مسلّماً مذموم و بیهوده و مایه عقبافتادگی است. درباره ترس از خدا قرآن مجید میفرماید: وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإِنَّ الْجَنَّهَ هِیَ الْمَأْوی 1هر کس از مقام پروردگار بترسد و خود را از هوی و هوس باز دارد، جایگاه او بهشت است. در این آیه بهجای ترس از خدا، ترس از مقام خدا قرار داده شده است. حال مقصود از ترس از مقام خدا چیست؟ در دعا می خوانیم: جَلَلتُ أن یَخافَ منک ‌إلاّ عَدلُک و جَویا مَن لایَخافُ مِنهُ إلاّ عَدلُهُ. مقصود عدالت و دادگری او است. آیا عدالت خدا ترسآور است؟

دکمه بازگشت به بالا