ذکر برای باز شدن چشم برزخی

یکی از اذکاری که علما و عرفا بسیار توصیه کرده اند ذکر یونسیه ( لا اله الا انت ، سبحانک انی کنت من الظالمین ) است، که یکی از آثار آن باز شدن چشم برزخی است.

سیدعبدالکریم شوشتری :
ذکر یونسیه ( لا اله الا انت ، سبحانک انی کنت من الظالمین ) در سجده و ادامه آن تا یک سال ، باعث تجرد روح از جسم ، اتصال به ارواح و باز شدن چشم برزخی می شود .

ملا حسینقلی همدانی :
خواندن سوره قدر در شب و عصر جمعه ، هر کدام صد نوبت و قرائت ذکر یونسیه ، باعث تجرد روح از جسم ، اتصال به ارواح و باز شدن چشم برزخی می شود .

دکمه بازگشت به بالا