چرا محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است؟

ماه محرم

پرسش:
به چه دلیل ماه محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است؟

پاسخ:
ماه محرم وصفر- به عنوان ظرف زمان- نمی تواند عامل زنده نگهداشتن اسلام باشد، بلکه مسایل دراین دو ماه اتفاق افتاده اند، که باز خوا نی آنها عامل زنده نگه داشتن اسلام است.وآن قیام امام حسین (ع) است که در حقیقت باز خوانی و باز شناسی حادثه کربلا سبب حفظ اسلام می گردد. این باز خوانی بیشتر در قالب عزاداری نمودپیدا می کنند ، البته این عزاداری اختصاص به ماه محرم ندارد، در ماه صفر نیز وجود دارد ، یعنی اینکه درماه صفر نیز- به دلیل اینکه درآن اربعین دارد و هنوز برخی مصیبت ها ی کربلا ، مانند ادامه اسارت اهلبیت امام حسین (ع) ، در این ماه ادامه می یابد – عزاداری در این ماه صفر نیز استمرار می یابد حرف امام خمینی (ره) مبنی نقش ماه صفر ومحرم در زنده نگداشتن اسلام ناظر بر این مطالب است که ماه محرم وصفر= به دلیل اینکه درآن دو ماه – عزاداری صورت می گیرد، لذا این دو ما موجب حفظ اسلام می شوند، زیرا امام بار ها از عزاداری امام حسین (ع) به عنوان عامل زنده نگداشتن اسلام یاد کرده است. در این جا لازم است به فواید عزاداری از دیدگاه امام را حل اشاره شود.
از منظر امام خمینی عزاداری برای امام حسین (ع) موجب می گردد که مردم با اهداف قیام امام (ع) آشناشوند، زیرا دراین عزداری ها این سوال برای مردم مطرح می گردد که چرا امام در یک جنگ نابرابر شرکت نمود؟ مگرچه حادثه اتفاق افتاده بود که امام حاضر شد به شهادت برسد و اهل بیت وی را به اسارت بردند؟ در عزادرای ها این سوا ل جواب داده می شود و مردم وظیفه خود را درباره را دین دانسته ومتوجه می شوند که در هر زمانی از دین پاسداری و بدان عمل کنند، از سوی دیگر در عزاداری ها مردم به مسایل دینی آشنا می شوند ، یعنی در این عزاداری ها سخنرانان و مداحان به بیان احکام اسلامی می پردازند ، از همه مهم تر اینکه درعزاداری امام حسین مردم بافرهنگ عزت مندی ومبارزه باظلم آشنا می گردندکه از آموزه های مهم اسلام می باشد . بر این اساس امام خمینی عقیده دارد: یکی از خصلت های ذاتی تشیع از آغاز تاکنون مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می خورد هرچند که اوج این مبارزات در بعضی از مقطع های زمانی بوده است (1 ) شهادت امیرالمومنین (ع)و نیز حسین (ع) و حبس و شکنجه و تبعید و مسمومیت های ائمه (ع) همه در جهت مبارزات سیاسی شیعیان علیه ستمگری ها بوده است. (2)
در نگاه حضرت امام خمینی ائمه اطهار(ع ) برای زنده ماندن نهضت مقدس کربلا و اهداف و آرمان ها و ارزشهای راهگشا و تحرک زای آن عزاداری سیاسی را بنیان گذاشتند تا به این وسیله عواطف و احساسات مردم با بینش و شناخت ناشی از فلسفه های اصلی این انقلاب عظیم وسترگ پیوند یابد و در مسیر تحقق مبارزات سیاسی اسلام در همه اعصار و زمان ها با حکومت های ظلم گستر و معاند با دین به جوشش و خروش درآید. امام خمینی درباره فلسفه و انگیزه عزاداری و گریه بر مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین (ع ) و این که ائمه دین (ع ) به منظور حفظ اقتدار و عظمت اسلام و مسلمانان در برابر دشمنان دین بزرگداشت حرکت مقدس کربلا و تداوم حضور در صحنه های فعالیت های اجتماعی و سیاسی را ضروری می دانستند و به همین دلیل عزاداری سیاسی را در تحقق این هدف وضع نمودند اینگونه آگاهی بخشی می نماید : « شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید که فقط این است که ما گریه کنیم برای سیدالشهدا نه سیدالشهدا احتیاج به این گریه دارد و نه این گریه خودش فی النفسه یک کاری از آن می آید لکن این مجلس ها مردم را همچو مجتمع می کنند و یک وجهه می دهند … . مساله مساله گریه نیست مساله مساله تباکی نیست مساله مساله سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی که داشتند می خواستند که این ملت ها را با هم بسیج کنند و یکپارچه کنند از راه های مختلف این را یکپارچه کنند تا آسیب پذیر نباشند. مسائل اسلام مسائل سیاسی است و سیاستش غلبه دارد بر چیزهای دیگرش . اجتماعاتی که اسلام بعضی اش را فرض کرده است واجب کرده است و بعضی اش را به طور استحباب و مبالغه در استحبابش کرده است این ها یک مسائل سیاسی است . » (3) امام در جای دیگر نیز به مساله ی تاثیر عزاداری در بسیج مردم علیه ظلم و پاسداری از دین فرمود:این خون سیدالشهدا است که خون های همه ملت های اسلامی را به جوش می آورد و این دسته جات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان می آورد و برای اسلام و حفظ مقاصد اسلامی مهیا می کند. (4)
پی نوشت ها :
1 . کلمات قصار امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، ص ۴۶.
2 . آئین انقلاب اسلامی آرا و اندیشه های امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، ص ۱۲۱.
3. صحیفه نور، ج ۱۳ ، ص ۱۵۳ و ۱۵۴ .
4 . صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 5 ، ص 331.
منبع: مرکز ملی پاسخگویی

دکمه بازگشت به بالا