هروله چیست؟

در مورد اینکه هروله به چه معناست باید بگویم که هروله مصدر میباشد وفعل ماضی آن هرل و به معنای شتاب در راه رفتن میباشد واصلا به معنای بالا وپایین دویدن نیست ودر لغت عرب برای راه رفتن درجاتی است که یکی هروله است:(المَشْی ثم‏ السَّعْیُ‏، ثم‏ الإِیفَاضُ‏. ثم‏ الهَرْوَلَهُ ثم‏ العَدْوُ. ثم‏ الشَّد برگرفته از کتاب فقه اللغه) بنابراین هروله به معنای بالا وپایین دویدن نیست ومیتوان گفت که این گونه راه رفتن بنا به دلایلی میتواند باشد مانند اضطراب وپریشان حالی ویا حیرت وسردرگمی و و…که باعث اینگونه راه رفتن در انسان میشود.

هروله حالتی است بین راه رفتن معمولی و دویدن.[1]فقها در مسائل مربوط به حج، می‌گویند: مستحبّ است مردان به هنگام رفتن از صفا به مروه، یا هنگام بازگشت، وقتى به محلّ مخصوصی -که امروزه با چراغ سبز مشخص شده- مى‌رسند «هَرْوَله» کنند و کمى تندتر راه روند.[2]
حالت هروله نشان از نوعی سردرگمی و حیرت دارد؛ شاید به همین دلیل عده ای در عزای امام حسین(ع) این گونه رفتار می کنند.
شایان ذکر است، این مسئله صرفا مربوط به اعمال حج و عمره بوده و انجام آن در سایر موارد، وجه شرعی ندارد و حتی اگر موجب هتک و توهین باشد و خارج از نزاکت و شأن عزادارى باشد اشکال دارد.[3]
و جهت اطلاع از نظر مراجع به پست حکم هروله در عزاداری مراجعه کنید.

پی نوشت ها:
[1]. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج‌11، ص 696، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، سوم، 1414 ه‍ ق.
[2]. مکارم شیرازى، ناصر، مناسک جامع حج، ص 245، م 859، انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم، اول، 1426 ه‍ ق.
[3]. منتظرى، حسین على، رساله استفتاءات، ج‌3، ص 499، قم، اول، بی‌تا.

دکمه بازگشت به بالا