حکم پوشیدن شلوار لی برای مردان

پوشیدن شلوار لی اگر بدن نما نباشد اشکالی ندارد ولی اگر شلواری لی چسبان و بدن نما باشد اشکال دارد.

پوشیدن شلوارلی که بدن نما می باشد (چسبان) چه حکمی دارد؟

1 .در این مورد فتوای برخی از فقهاء بیان می شود:
حضرات آیات:
بهجت: پوشیدن لباس های تنگ و مهیّج برای زن و مرد جایز نیست. [1]
مکارم شیرازی: این گونه لباسها اشکال دارد و بر پسران و دختران و مردان و زنان مسلمان لازم است رعایت موازین عفّت اسلامى را، که مایه سعادت دنیا و آخرت آنهاست، بنمایند. [2]

2 .این نوع لباس، چون جزء لباس شهرت (لباسی که انگشت نما و جلب توجه می کند) حساب می شود، پوشیدن آن اشکال دارد.

منبع: اسلام کوئست

دکمه بازگشت به بالا