Ultimate magazine theme for WordPress.

چگونه امام سجاد در کربلا زنده ماند؟

با وجود اینکه استراتژى دشمن در کربلا از بین بردن همه‌ مردان و اولاد و اصحاب امام حسین(ع) بود، از این رو دشمن دستور قتل یاران امام را صادر نمود. در خصوص زنده ماندن امام سجاد(ع) ممکن است علل زیر تأثیر گذار بوده است.
1- خواست خداوند:
امام سجاد(ع) نقش بنیادى در صیانت و تحریف زدایى قیام امام حسین(ع) داشته و عامل مهم بقاى دین اسلام بود، زیرا حضرت با خطبه خواندن و هدایت و ارشاد مردم، نقش بنیادى در معرفى دین زدایى امویان و معرفى امام حسین و خاندان پیامبر داشته است.
از سوى دیگر حضرت به عنوان حجت خداوند بر زمین در فرهنگ سازى و احیاى معارف دین نقش بنیادى داشت.
2- دفاع اهل بیت امام حسین(ع):
اهل بیت امام حسین(ع) به رغم آن که اسیر بودند و خود شدیداً اذیت مى شدند، ولى آنان به ویژه حضرت زینت(س) به دفاع از امام سجاد(ع) پرداختند. در روز عاشورا هنگام غارت نموت خیمه گاه، دشمن قصد قتل را داشت اما حضرت زینب به دفاع از حضرت سجاد پرداخت. نیز هنگامى که ابن زیاد در کوفه امام سجاد(ع) را تهدید به قتل نمود، حضرت زینب(س) به دفاع از امام سجاد(ع) پرداخت.
3- مریض بودن:
برخى عقیده دارند که امام سجاد(ع) در کربلا مریض بوده و همین موجب شد که دشمن به حضرت توجه نکرده و شاید تصور مى کرد حضرت در اثر مریضى از دنیا مى رود.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی