اجازه پدر در ازدواج دختر باکره

 

ازدواج موقت

آیا دختر باکره برای ازدواج موقت باید از پدر خود اجازه بگیرد؟
ازدواج موقت از نظر شیعه جایز است. تنها در صورتی که دختر باکره باشد واجب است از پدر خود اجازه بگیرد.

دیدگاه مراجع در مورد اجازه پدر:
آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟
آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: پآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.1
آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست.2
آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید: بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.3
توصیه می کنم مطالب مرتبط با سوال بالا را نیز بخوانید:

1. نظر مراجع تقلید در مورد اجازه پدر در ازدواج موقت دختر باکره چیست؟

2. صیغه و ازدواج موقت

3. نحوه خواندن صیغه عقد و ازدواج موقت

4. شرایط و احکام ازدواج موقت

5. فلسفه ازدواج موقت چیست؟ چه شرایطی دارد؟

______________
پی نوشتها:
1. آیت‏ الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.
2. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438)
3. آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.

دکمه بازگشت به بالا