Ultimate magazine theme for WordPress.

اهمیت نماز

اهمیت نماز

پرسش: اهمیت نماز در زندگی چیست؟

خداوند متعال بشر را بگونه ای آفریده است که برای ادامه زندگی شخصی خود که همراه با آسایش روحی وآرامش اعصاب باشد نیاز مبرم به ارتباط مداوم با خالق خود دارد وخود خداوند ومی داند تنها راهی که سعادت دنیا و آخرت بشر را تأمین کند چه راهی است.
از این رو نماز را با آداب وشرائط ویژه بر بندگانش واجب کرد وآثار و خواصی برای نماز برشمرد وفرمود: انّ الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر.
نماز اگر با آداب وشرائط ویژه برگزار شود تأثیر خاص خودش را خواهد داشت وبه هر اندازه که با آداب وشرائط ظاهری وباطنی برگزار شود تأثیرش به همان اندازه خواهد بود . دردین مقدس اسلام اهمیت فراوانی برای این عبادت مخصوص قائل شده اند . برای نماز باجماعت کیفیت خاصی واثر مخصوص وثواب فوق العاده ای قائل شده اند . برای نماز اول وقت فضیلت خاصی ذکر کرده اند . برای نماز در مسجد در حرم ائمه باحضور قلب با لباس تمیز وبدن معطر وهمراه با انگشتر عقیق فضیلت فراوان واثر مخصوص ذکر شده ، در دنیا کسانی که معتقد به نماز وخصوصاً نماز اول وقت وباجماعت هستند از آرامش خاطر فراوانی برخوردارندنماز صورت فردی آثار سازندگی فراوانی در روح وجان آدمی باقی می گذارد. وبصورت جمعی آن نمود وحدت واقتدار و یکدلی مسلمانان است . نماز می تواند نردبان ترقی وپیشرفت انسان وتقرب به سوی خداوند شود همانگونه که در روایت می خوانیم : الصلوه قربانُ کُلّ تَقِی نماز وسیله تقرب هر انسان پرهیزگار به سوی خداوند است.
بی جهت نیست که روایت می گوید در قیامت اولین ایستگاه وتوقفگاه نماز است . اِن قُبِلَت قُبلَ ماسِواها وان رُدَّت رَدَّ ماسواها. اگر نماز مورد قبول واقع شد بقیه اعمال قابل بررسی است واگر نماز رد شد مهر بطلان بر اعمال دیگر زده می شود . لذا امام صادق علیه السلام در آخرین لحظات زندگی در جمع خویشان آخرین سفارشاتشان این بود که : شیعَتُنا. لا تنا ل شفاعَتُنا مَن ِاستخف بالصلوه . کسی که نماز را سبک بشمرد به شفاعت ما ائمه نخواهد رسید.

[irp]

جایگاه نماز در روایات
همه مسلمانان دوست دارنداز شرشیطان درامان باشند،بهتریت وسیله امنیت از گزند شیطان نماز است”الصلوه حصن من سطوات الشیطان”(1) نماز قلعه محکم در برابر شرارتهای شیطان است.
همه مسلمانان دوست دارندمحبوب ترین عمل را برای خدا به جا آورند،محبوب ترین اعمال نزد خداوند نماز است.”احب الاعمال الی الله عزوجل الصلوه”(2) دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند نماز است.
همه مسلمانان دوست دارنداز رذائل اخلاقی پاکیزه گردند،بهترین وسیله برای از بین بردن رذائل اخلاقی نماز است”ان الصلوه تنهی عن الفحشاء والمنکر”(3)همانا نماز باز میدارد از زشتیها ورذائل اخلاقی “فرض الله الصلوه  تنزیها من الکبر”(4)خداوند نماز را واجب کرد برای پاکی از خود بزرگ بینی .
همه مسلمانان دوست دارند به بهشت جاویدان راه پیدا کنند ،بهترین وسیله برای رفتن به بهشت الهی نماز است “تکون صلوه العبد مفتاحا للجنه”(5)نماز بنده کلید بهشت میباشد.
نسبت به نماز در روایات تشبیهاتی شده است از جمله:
نماز همانند سرنسبت به بدن است ،پیامبر اکرم فرمودند:”موضع الصلوه من الدین کموضع الراس من الجسد”(6) جایگاه نماز در دین همانند جایگاه سردر بدن است.
نماز همانند ستون خیمه است که استحکام خیمه به آن ستون هایی است که درآن به کاررفته است،رسول اکرم فرمودند:”مثل الصلوه مثل عمود الفسطاط اذا بعث العمود نفعت الاطناب والاوتاد ووالغشاء”(7) نماز همانند ستون خیمه است هنگامی که ستون بر پا می شود بهره مند میشوند طنابها ومیخها وپوشش چادر(بدون ستون طنابها ومیخها و وپوشش چادر استفاده ای ندارند.)

[irp]

پرسش: نماز اول وقت چه اهمیتی دارد؟

شفاعت رسول الله در قیامت
یکی از مهم‌ترین دستوراتی که در اسلام سفارش زیادی به آن شده نماز است. در اهمیت نماز و اینکه ستون دین معرفی شده سخن‌های بسیار گفته‌اند، اما در اینجا تنها در مورد اهمیت نماز اول وقت سخن می‌گوییم. سبک شمردن نماز، شکل‌های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها، تأًخیر در خواندن آن است.
دراین مورد روایات زیادی از معصومین وارد شده است که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«از من نیست کسی که نماز را سبک بشمارد. به خدا قسم هر کس نماز واجبش را از اول وقت، به تأخیر بیندازد، در حوض کوثر نزد من نخواهد آمد و شفاعت من در روز قیامت نصیب او نمی‌گردد.»
شیطان از انسانی که نمازهای پنج‌گانه را در اول وقت بخواند، می‌ترسد اما نسبت به هر کس که نمازهای خود را به تاخیر بیفکند جرأت پیدا می‌کند و او را به ارتکاب گناهان بزرگ وادار می‌نماید.
نماز امیر المومنین در معرکه صفین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین در حال جنگ، گاه‌به‌گاه به خورشید نگاه می‌کرد. ابن عباس دلیل این کار را پرسید. امام فرمود:«می‌خواهم بدانم کی ظهر می‌شود تا نماز بخوانیم.»
ابن عباس گفت:«مگر حالا وقت نماز است؟ ما در حال جنگیم!»
امام فرمود:«ما برای نماز می‌جنگیم!»

اولین سوال حسابرسی از بنده
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود:«اولین چیزی که از بنده حسابرسی می‌شود نماز است؛ اگر نمازش قبول شد، اعمال دیگرش قبول می‌شود.»
اگر نماز در وقت خودش به آسمان بالا رود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش باز می‌گردد و می‌گوید:«مرا حفظ کردی، خدا تو را حفظ کند!» اما اگر در غیر وقت آن خوانده شود، به صورتی تاریک به سوی صاحبش باز می‌گردد و می‌گوید:«مرا تباه کردی. خدا تو را تباه گرداند!»
حضرت صادق علیه السلام فرمود:«شیعیان ما را در مواقع نماز امتحان کنید و ببینید رعایتشان در مورد خواندن نماز چگونه است.»

اخرین سخنان امام صادق(ع)
ام حمیده پس از شهادت امام صادق علیه السلام می‌فرمود:
امام در موقع جان سپردن چشم‌های مبارک خود را باز کرد و فرمود«تمام اقوام مرا نزد من جمع کنید.» پس از اینکه همه به بالینش آمدند، نگاهی به آنها کرد و فرمود:«شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی‌رسد.»
و روشن است که یکی از مصادیق سبک شمردن نماز، آن است که خواندن آن را از اول وقت به تأخیر افکنیم.

[irp]

_____________________________________________
پاورقی:

1- کتاب غررالحکم حدیث 2212

2- کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه210

3- سوره عنکبوت آیه 45

4- کتاب بحار جلد 82 صفحه 209

5-  کتاب بحار جلد 82 صفحه232

6- نهج الفصاحه جلد 2 صفحه 624

7-کتاب وسائل جلد 3 صفحه 21