دوخت نوار اریب

دوخت نوار اریب
دوخت نوار اریب

مهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

دوخت نوار اریب را از این سایت دریافت کنید.

آموزش دوخت نوار اریب مرحله به مرحله • دونفره

آموزش مرحله به مرحله دوخت نوار اریب با عکس مراحل و نکات تمیز کاری و دوخت صحیح نوار اریب که برای لبه های کار مورد استفاده قرار میگیره.

آموزش دوخت نوار اریب مرحله به مرحله

آپدیت 12 دی 1396 5 دیدگاه مطالعه در 3 دقیقه الهام حسین پور

اگر اهل خیاطی کردن باشین میدونین برای لبه ی کارمون که میتونه دور یقه باشه یا سر جیب یا هر لبه ی دیگه ای که نیاز دوخت تمیزی داشته باشیم برای جلوه بیشتر کار از نوار اریب استفاده میکنن. نوار اریب آماده شده با هر جنسی توی بازار موجود هست. اما اگر دوست داشته باشین نوار اریبتون رو با پارچه ی دلخواه خودتون درست کنین این پست اموزشی مناسب شماست.

نوار اریب

ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ برای دوخت نوار اریب

پارچه ﺧﻄ ﻛﺶ خودکار ﻗﻴﭽﻲ

وسایل مورد نیاز

مراحل ﺩﻭﺧﺖ ﻧﻮاﺭ اﺭﻳﺐ

ﺑﻪ نسبت نوار اریبی ﻛﻪ لازم داریم ﻳﻪ پارچه ی ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ برش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ. اﮔﺮ برای ﺳﺎﻳﺰ های ﻛﻮﭼﻴﻚ ﻧﻮار اریب رو لازم داشته باشیم از ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﺿﻠﻊ حدودا 20 سانت برش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ اﻣﺎ اگر نوار اریب رو برای کارهای بزرگتر ﺑﺨﻮاﻳﻢ,ﻳﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ 50 ﺳﺎﻧﺖ ﺑبرش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ.

برش مربع

دو ﮔﻮﺷﻪ ی ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪدر راستای  ﻗﻂﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺴﺘﻦ رو روی ﻫﻢ میذاریم ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻪ سوزن ﻫﻢ ﻓﻴﻜﺴﺶ ﻛﻨﻴﻢ.

رساندنﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﺣﺎﻻ دو ﮔﻮﺷﻪ ی دیگه رو ﻛﻪ ﺗﻮ راستای  ﻗﻂﺮ دیگه  ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺴﺘﻦ رو  روی ﻫﻢ میذاریم. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ روی  ﻫﻢ شروع  ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻜﺸﻲ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺧﻄ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ داره ﻛﻪ اﻳﻦنوار اریب رو برای چه کاری ﺑﺨﻮاﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻨﻜه ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺮای نوار اریبمون مد نظر هست.

ﻣﺜﻼ ﻣﻦ عرض 5 ﺳﺎﻧﺖ رو مد نظر داشتم برای کارم.

فقط یه دقت کوچیک باید داشته باشین و اونم این هست که وقتی دارین خط کشی میکنین از قسمت دو لای بسته(سمت راست عکس) رو نصف عددی  ﻛﻪ در  ﻧﻆﺮ دارین برای نوار اریب ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﻦ.

ﻣﻦ ﻛﻪ 5 در ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ از سمت دو لای بسته اولین  ﺧﻄ رو با ﻓﺎﺻﻠه ی 2.5 ﺳﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﺸﻢ و ﻣﺎﺑﻘﻲ رو ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 5 ﺳﺎﻧﺖ.

رساندن گوشه های دیگر مربع به هم

و ﺣﺎﻻ روی ﺧﻄ ﻫﺎ رو ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺗﺮ برش ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ.

برش زدن

خوب ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ نوار ها  رو ﺑﻪ ﻫﻢ بدوزیم. اول اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ نوار  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺑﺎﺷﻪ دوم اینکه  ﺑﺎﻳﺪ راسته ی پارچه ﻫﺎ روی هم قرار بگیره  و ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ نوار ها روی قرارﻣﻴﺪﻳﻢ.

گذاشتن نوار روی هم

ﺣﺎﻻ توی  این ﻣﺮﺣﻠﻪ روی  ﺧﻄ ﻛﺞ رو  ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ دوخت میدوزیم. و ﺑﻌﺪ از دوخت درز روباز میکنیم و روش رو  اﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.

دوختن نوار اریب

دو لبه نوار رو روی ﻫﻢ میذاریم و روش رو اﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻂ وﺳﻄ نوار اریبمون به دست بیاد.

خط وسط نوار

لبه ها رو به حط وسط نوار اریبمون نزدیک میکنیم و روش رو اتو میکنیم. تو این مرحله سه تا خط روی نوارمون افتاده.

رسوندن لبه ها به وسط

سر نوار اریبمون رو مماس با لبه کارمون میذاریم و از روی خط اتو شروع میکنیم به دوختن.

دوختن نوار به لبه

ﺑﻌﺪاز دوختن لبه روی کار،نوار رو برمیگردونیم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺖ کارمون  و ﺳﺮ دیگه  نوار رو از ﻗﺴﻤﺗﻲ ﻛﻪ ﺧط اﺗﻮ ﺧﻮﺭده ﺗﺎ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺒﺶ رو شروع ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ به دوختن. ﺑﺮای تمیزی کار ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﭘﺲ دوزی  ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ.

منبع مطلب : www.2nafare.com

آموزش دوخت نوار اریب از خود پارچه مصرفی

آموزش دوخت نوار اریب برای تمام کسانی که به سبک های جدید خیاطی می کنند کاربرد دارد. برای دوخت نوار اریب به یک پارچه چهارگوش نیاز دارید.

هنرهای دستی

آموزش دوخت نوار اریب از خود پارچه مصرفی

توسط ابوالفضل ناظمی 0 6399

آموزش دوخت نوار اریب برای تمام کسانی که به سبک های جدید خیاطی می کنند کاربرد دارد. برای دوخت نوار اریب به یک پارچه چهارگوش نیاز دارید.

بساز و بفروش (B&B) | بدوز – یکی از مواردی که برای دوخت انواع لباس ها و… نیاز است آموزش دوخت نوار اریب است. شما از دوخت پیراهن ساحلی گرفته تا تشک ساده یا تشک لبه دار نوزاد، به نوار اریب نیاز دارید. برای همین در این مطلب آموزش دوخت نوار اریب (Continuous Bias Binding) را گذاشته ایم تا به صورت تصویری و ویدئویی به طور کامل آن را یاد بگیرید.

وسایل لازم برای دوخت نوار اریب

پارچه چهار گوش خط کش مداد خیاطی قیچی سنجاق ته گرد چرخ خیاطی اتو

مراحل آموزش دوخت نوار اریب

اگر با دوخت نوار اریب آشنایی ندارید به شیوه زیر می توانید آن را درست کنید:

۱- یک پارچه چهارگوش با طرح مورد نظرتان بردارید.

با استفاده از مداد خیاطی یک خط قطری بر روی پارچه بکشید.

۲- پارچه را از محل این خط برش داده و دو مثلث بوجود بیاورید.

مثلث ها را به شکل زیر به یکدیگر بدوزید. برای این کار حدود ۰٫۶ سانتیمتر درز در نظر بگیرید.

۳- به این ترتیب پارچه شما تبدیل به یک متوازی الاضلاع می شود.

۴- بر روی پارچه متوازی الاضلاع خطوطی موازی به فاصله ۱۰ سانتیمتر از هم بکشید. این فاصله بستگی به این دارد که می خواهید عرض نوار اریب شما چقدر باشد و به طور کلی این اندازه ۴ برابر عرض نوار در نظر گرفته می شود. یعنی نوارهای درست شده در این آموزش قرار است حدود ۲٫۵ سانتیمتر عرض داشته باشند.

۵- حالا پارچه را از دو گوشه ای که زاویه بسته تری دارد طوری تا بزنید که خطوط کشیده شده در راستای هم قرار بگیرند. دقت داشته باشید که اگر این تا را اشتباه بزنید به جای نوار اریب تعدادی حلقه پارچه ای نصیبتان خواهد شد!

۶- محل قرار گرفتن لبه های متوازی الاضلاع بر روی هم را با سنجاق ته گرد فیکس کنید.

۷- لبه ها را با درز ۰٫۶ سانتیمتری بدوزید.

۸- پارچه را در امتداد خطوطی که روی آن کشیده اید بچینید.

۹- این نوار پارچه ای را به صورت عرضی از دو طرف تا زده و با اتو به آنها شکل بدهید.

۱۰- این تا زدن را یک مرحله دیگر هم انجام داده و دوباره اتو کنید.

نوار اریب شما آماده است. شما می توانید از این نوار برای دور دوزی انواع دوختنی هایی مثل پیراهن ساحلی یا تشک ساده و تشک لبه دار نوزاد استفاده کنید.

فیلم آموزش دوخت نوار اریب

اگر همچنان با دوخت نوار اریب مشکل دارید می توانید ویدئوی زیر را ببینید تا به طور کامل ابهامات شما برطرف شود.

اگر باز هم جایی از این آموزش برای شما مبهم بود یا نظری در این باره داشتید آن را در بخش نظرات اعلام کنید.

4/5 (2 نظر)

منبع مطلب : honarimag.com

دوخت نوار اریب

دکمه بازگشت به بالا