آیا عدم پذیرش اعمال خیر از غیر مسلمان، خلاف عدل الهی نیست؟

آیا عدم پذیرش اعمال خیر از غیر مسلمان، خلاف عدل الهی نیست؟

سوال

آیا عدم پذیرش اعمال خیر از غیر مسلمان، خلاف عدل الهی نیست؟

پاسخ

قبل از این‎که وارد بحث اصلی شویم ذکر این مطلب ضروری است که عدل بر دو قسم است:
1. عدل بشری، که دارای معانی متفاوتی است ولی بخاطر رعایت اختصار به یکی از آنها که مهم‎تر است اشاره می‎شود وآن عبارت است از احترام به حقوق دیگران و عدم تجاوز و تصرف در حقوق افراد دیگر. 2. عدل الهی: یعنی خداوند فضل و کرمش را نسبت به موجودی که استحقاق دریافت آن‎را دارد دریغ نکند. به عبارت دیگر عدل خداوند عین فضل اوست.[1]
پس از اشاره کوتاه به معنای عدل الهی، می‎پردازیم به این مطلب که آیا اعمال خیر از غیر مسلمانان پذیرفته می‎شود یا خیر؟ در صورت پذیرش فرق میان مسلمانان و غیر مسلمان در چیست و در صورت عدم پذیرش و عدم تعلق پاداش به آن اعمال، با عدل الهی چگونه سازگار است؟ به عبارت دیگر، از یک سو چنین به نظر می‎رسد که اعمال صالح فقط از افراد مسلمان و مؤمن پذیرفته می‎شود. از سوی دیگر وقتی زندگی برخی از مخترعین و مکتشفینی که مسلمان نیستند مورد مطالعه قرار می‎گیرد مشخّص می‎گردد که آنها خدمات بسیار با ارزشی به بشریت کرده‎اند و به همین خاطر مستحق دریافت پاداش به نظر می‎آیند. این دو حالت مذکور باعث بوجود آمدن ابهام و سردرگمی در مسأله می‎شود. نکته‎ای که در روشن شدن بحث، باید به آن توجّه کرد این است که ما نمی‎خواهیم دقیقاً مشخص کنیم که چه کسی اهل بهشت است و چه کسی اهل جهنم. چون چنین کاری از هیچ کسی غیر از خداوند امکان پذیر نیست. فقط خداوند از نیات و باطن افراد خبر دارد و می‎تواند بصورت قطعی حکم کند که عمل چه کسی پاداش دارد و عمل چه کسی پاداش ندارد. البتّه فقط درباره افرادی می‎توان اظهار نظر قطعی کرد که اولیاء الهی سرنوشت نهائی آنها را مشخص کرده باشند.
اکنون به بررسی و توضیح مشروح سؤال مذکور می‎پردازیم. در مورد این بحث دو دیدگاه و طرز تفکر وجود دارد که کاملاً مخالف و مقابل یکدیگر می‎باشند. ما پس از بیان و بررسی این دو طرز تفکر به دیدگاه سومی می‎رسیم که بیانگر حقیقت در بحث مورد نظر می‎باشد.
 دیدگاه اول مربوط به کسانی است که معتقدند هیچ فرقی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست و هر کس عمل صالح و خیری انجام دهد، نظیر احسان به خلق، خدمات بهداشتی و امثال این‎ها، مستحق پاداش از جانب خداوند می‎باشد. این گروه برای ادعای خود دو نوع استدلال عقلی و نقلی می‎آورند که ما بصورت خیلی خلاصه به آن‎ها اشاره می‎کنیم. دلیل عقلی دارای دو مقدمه است. مقدمه اول: خداوند بین موجودات تبعیض قائل نمی‎شود بلکه نسبت خدا با همه موجودات یکسان است. به همین خاطر عدالت خداوند اقتضا می‎کند که هر کس ـ مسلمان یا غیرمسلمان ـ اگر عمل نیکی انجام داد پاداش دهد. مقدمه دوم: حُسْن و قُبح اعمال، واقعی و ذاتی است نه قراردادی. از این دو مقدمه چنین نتیجه گرفته می‎شود که خداوند بین بندگانش فرق نمی‎گذارد و عمل خیر و صالحِ هر کسی را پاداش می‎دهد. در بیان دلیل نقلی، آیاتی را بعنوان نمونه می‎آورند که در آنها اصل عدم فرق و تبعیض میان انسان‌ها، در پاداش داشتن برای عمل خیر و کیفر داشتن برای عمل شر را بیان می‎کند. برخلاف دسته اول، گروه دیگری هستند که معتقدند اکثر قریب به اتفاق مردم اهل جهنم می‎باشند و باید مجازات شوند. این گروه نیز دو نوع استدلال عقلی و نقلی دارند که بصورت گذار به آنها اشاره می‎شود. دلیل عقلی: در صورتی که خداوند کارهای نیک غیرمسلمانان را بپذیرد پس مسلمان با غیرمسلمان تفاوتی نمی‎کند. و اگر فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نباشد اصلاً اسلام و ایمان اثر نخواهد داشت و بی‎فایده می‎شود. در حالی که این‎گونه نیست و فقط اعمال مسلمانان پذیرفته می‎شود. این گروه حتی بسیاری از مسلمانان را هم به دلایل مختلف مستحق عذاب می‎دانند و اعمال خیر آنها را مردود اعلام می‎کنند. دلیل نقلی: به آیات و روایاتی استدلال می‎کنند که در آنها، عمل کافر غیرمقبول شمرده شده است.
پس از اشاره کوتاه به این دو طرز تفکر، نوبت می‎رسد به توضیح دیدگاه سوم که نه تفریط گروه اول را دارد و افراط دسته دوم را. آنچنانکه قبلاً‌ هم گفته شد، گروه اول ادعا می‎کردند که کارهای خوب کافران را خداوند می‎پذیرد. بخاطر این‎که خوبی و بدی اعمال ذاتی است و عمل خیر حتی اگر از کافر صادر شود، خداوند پاداش می‎دهد.
 این ادعا و دلیلی که برای آن آورده‎اند درست است ولی از یک مطلب بسیار مهم غافل شده‎اند و آن این‎که، خوبی و بدی دارای دو بُعد است. بُعد اول، حُسن و قُبح فعلی و بُعد دوم حسن و قبح فاعلی. حُسن و قبح فعلی عبارت است از: اثر سودمند یا زیان‎بار کاری در جامعه. در استدلال مذکور فقط این جنبه از حُسن و قبح مورد توجّه واقع شده و نتیجه‎گیری شده است که به همین خاطر نتیجه نادرست می‎باشد. حُسن و قبح فاعلی عبارت است از: «انتساب عمل به شخص فاعل و انگیزه‎های نفسانی و روحی فاعل که موجب آن عمل شده است.»[2]
پس حسن و قبح فعلی به اثر خارجی عمل مربوط می‎شود و حسن و قبح فاعلی به چگونگی انجام عمل از سوی فاعل مربوط می‎شود. برای این‎که یک عمل خیر باشد تا این‎که مستحق دریافت پاداش گردد، سودمند بودن عمل به تنهایی کافی نیست، گرچه اهمیتش انکارناپذیر است، بلکه باید دید فاعل با چه نیّت و چه منظوری و هدفی اقدام به انجام عمل کرده است. اگر دارای نیت و هدف خیر باشد کارش خیر است یعنی حُسن فاعلی هم دارد.[3] اعمال از جهت ظاهر ممکن است شبیه هم باشند و شاید دو عمل هر دو خیر و صالح به نظر آید و عین هم باشند. یا حتی یکی از آندو خیلی با ارزش‎تر و بزرگ‎تر به نظر آید ولی انگیزه و نیت است که اعمال را از هم جدا می‎کند. لذا ممکن است عملی که خیلی با ارزش به نظر می‎رسد در واقع اصلاً ارزشی نداشته باشد و یا برعکس. پس ارزش واقعی اعمال وابستگی جدی به نیّت و انگیزه فاعل دارد.[4] به علت این‎که نیّت روح عمل می‎باشد. نیّت و هدف خیر، وقتی حاصل می‎شود که اعتقاد و ایمان به اصول دین از قبیل توحید و نبوت و معاد حاصل گردد. «تا عملی از راه ایمان، عقیده و نیّت, نورانیت و صفا پیدا نکند، به ملکوت الهی نائل نمی‎شود. عمل زمانی به این مرتبه والا می‎رسد که روح داشته باشد، روحِ عمل همان بهره اخروی و ملکوتی آن است.»[5]
پس کسی که ایمان و اعتقاد به خداوند نداشته باشد و کافر باشد، عملش اجر و اثری نخواهد داشت، البتّه نکته بسیار مهمی که نباید مورد غفلت واقع شود این است ‎که همه کافران با هم مساوی نیستند بلکه گاهی کفر از روی عمد و لجاجت است که در این صورت شخص کافر با آگاهی و علم، حقیقت را انکار می‎کند و کفر می‎ورزد. عمل خیر چنین کافری پاداش نخواهد داشت و جایگاهش جهنم است.
اما گاهی کفر از روی جهل و نادانی است هیچ‎گونه عمل و عنادی وجود ندارد. در این صورت عمل خیر شخص کافر پذیرفته می‎شود و نزد خداوند معذور خواهد بود. علاوه بر این‎که اگر عملی با نیّت خیر و به منظور خدمت به بشریت از شخص کافر و مشرک صادر شود در این صورت هم خداوند عمل شخص را نادیده نمی‎گیرد. چنان‎که در بعضی از احادیث آمده است که مشرکانی مثل حاتم طائی چون کارهای خیر و نیکو از روی انسان دوستی انجام داده‎اند، دچار عذاب نمی‎شوند و یا در عذابشان کاهش داده می‎شود.[6]
در پایان این نکته را متذکر می‎شویم که اگر عمل خیر غیرمسلمان صلاحیت پاداش گرفتن داشته باشد خداوند دریغ نمی‎کند و الاّ عملش اثری نخواهد داشت و این از ناحیه خداوند نیست بلکه از ناحیه خود عمل است. پس هیچ منافاتی با عدل خداوند ندارد. چون عمل به صورت مطلق ارج و پاداش ندارد بلکه عملِ مشروط به شرایطِ خاص دارای پاداش است.
 
پی نوشت ها:
[1] . ر.ک، مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1361، ص 48 ـ 50.
[2] . همان، ص 291.
[3] . همان، از ص 261 ـ 293.
[4] . ر.ک، به عدل الهی از دیدگاه امام خمینی (ره)، استخراج و تنظیم: معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی (ره) موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول، 1378، ص 94 ـ 196.
[5] . مطهری، مرتضی، عدل الهی، ص 301.
[6] . ر.ک، مطهری، مرتضی، عدل الهی، ص 297 ـ 305.

آیا عدم پذیرش اعمال خیر از غیر مسلمان، خلاف عدل الهی نیست؟ / مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

دکمه بازگشت به بالا