راه حفظ دین برای جوانان

حدیث ازدواجحدیث: پیامبر خدا (ص) : هر جوانی که در سن کم ازدواج کند؛ شیطان فریاد بر می آورد که:《وای بر من وای بر من! دو سوم دینش را از دستبرد من مصون نگه داشت》. پس بنده در یک سوم باقی مانده تقوای الهی پیشه سازد.

دکمه بازگشت به بالا