عاقبت دنیا پرستان

طالب دنیا

حضرت عیسی (علیه السلام): حکایت طالب دنیا، حکایت کسی است که آب دریا می نوشد. هر چه بیشتر بنوشد بر عطش او افزوده شده تا او را بکشد.

توضیح مختصر: هر کس شیفته این دنیا شود و نسبت به دنیا حریص باشد سرانجامی جز نگون بختی نخواهد داشت زیرا این حرص او باعث می شود که حق و باطل را رعایت نکند ، حلال و حرام را زیر پا بگذارد و عطش او به دنیا بیشتر خواهد شد و پایان این حرص چیزی جزء مرگ نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا