در مقابل خیانتکار و ستمکار چکار باید کرد؟

421217212_127943احادیث و روایات:

امام باقر علیه السلام: تو را به پنج چیز سفارش می کنم: اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن، اگر تکذیب کردند خشمکین مشو، اگر مدحت کردند شاد مشو، اگر نکوهشت کردند، بیتابی مکن.

دکمه بازگشت به بالا