بهترین زن برای ازدواج

421216461_5979

پیامبر خدا (ص) : با زن بخاطر چهار ویژگی ازدواج می شود: ثروتش، زیبایی اش، دین داری اش و شرافت و خانواده اش و تو با زنان متدین ازدواج کن.

دکمه بازگشت به بالا