نیکی به پدر و مادر در احادیث

421215527_102717مردی خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت. عرض کرد: سپس به چه کسی؟ فرمود به مادرت. عرض کرد: بعد از او به چه کسی ؟ فرمود: به مادرت. عرض کرد: سپس به چه کسی؟ فرمود: به پدرت.

دکمه بازگشت به بالا