خداوند موجودات را چگونه آفرید؟

421215054_58413

امام علی (علیه السلام): خدواند موجودات را بدون در دست داشتن هیچ نمونه ای و بدون مشورت از هیچ مشاوری و بدون کمک گرفتن از هیچ یاوری آفرید و خلقت به فرمان او کامل شد و همگی به طاعتش اقرار کردند.

دکمه بازگشت به بالا