فایده مشورت کردن

421214120_79

امام حسن (علیه السلام): هیچ جمعیتی با در کار خود با یکدیگر مشورت نکردند مگر اینکه به خیر و صلاح خود رهنمون شدند.

دکمه بازگشت به بالا