پرسش: آیا جایز است لوازم مسجد مانند کولر، بلندگو، فرش، قرآن و ظروف جهت استفاده شخصی یا مراسم فاتحه و عروسی از مسجد خارج شود؟

اگر برای استفاده در مسجد وقف شده، بیرون بردن از مسجد جایز نیست و باید در همان جهتی که برای آن وقف شده و زیر نظر متولی شرعی وقف استفاده شود. [1]

توجه
بردن فرش مسجد قدیم به مسجد جدیدی که متصل به آن ساخته شده و جزو مسجد قدیم محسوب می شود جایز است. [2]
————-
پی نوشت:
[1]. توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م 2676؛ امام، استفتائات، ج2، وقف، ص 344، س 25؛ بهجت، استفتائات، ج4، با استفاده از س 5523؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 409؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م 2599.
[2]. امام، استفتائات، ج2، وقف، ص 345، س 27 و ج3، سوالات متفرقه، احکام مسجد، ص 572، س 11.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج2، ص 205.

منبع: سایت پاسخکده