حکم وضو و غسل با کرم پوست

پرسش: آیا زدنکرم به دست و صورت، مانع وضو و غسل مى شود؟

همه مراجع: اگر به حدى باشد که مانع رسیدن آب به پوست نباشد، اشکال ندارد.[1]

تبصره. تشخیص این امر به عهده عرف است.

نظر آیت الله خامنه ای
ر اعضای وضو باید مانعی از رسیدن آب نباشد و در غیر این صورت وضو باطل است.
چربیهایی که به طور طبیعی در مو و صورت به وجود می‌اید مانع محسوب نمی‌شود مگر آن که به حدی باشد که مانع از رسیدن آب به پوست و مو گردد. رساله آموزشی مقام معظم رهبری .
تبصره: اگر کرم جرم داشته باشد و روی پوست باقی بماند حتما باید برای وضو غسل آن را برطرف نمود .

نظر آیت الله سیستانی
پرسش: آیا کرمی که به پوست مالیده می شود مانع رسیدن آب است و به هنگام وضو و غسل، باید آن را پاک کرد؟

پاسخ: ظاهراً کرم پس از مالیدن بر پوست از بین می رود و آنچه می ماند مختصر چربی، بیش نیست و مانع نفوذ آب نمی شود. استفتائات حضرت آیت الله سیستانی .

تبصره : اگر کرم جرم داشته باشد و روی پوست باقی بماند حتما باید برای وضو غسل آن را برطرف نمود .
نظر آیت الله مکارم شیرازی
مسأله 75- اعضاى وضو; یعنى صورت، دستها و پاها در موقع شستن و مسح باید پاک باشد.

مسأله 76- اگر چیزى بر صورت یا دستها باشد که از رسیدن آب به آن جلوگیرى کند، براى وضو باید برطرف شود.

مسأله 77- اگر چیزى بر اعضاى مسح (جلوى سر و روى پاها) باشد، هرچند از رسیدن آب جلوگیرى نکند، باید برطرف شود; چون بین دست و محلّ مسح نباید چیزى فاصله شود.

مسأله 78- خطّ قلم خودکار و لکّه هاى رنگ و چربى و کِرِمْ، در صورتى که رنگ بدونِ جِرم باشد، مانع وضو نیست، ولى اگر جِرم دارد و روى پوست را گرفته باشد باید برطرف شود. ولى رنگ خودکار معمولاً مانع رسیدن آب نیست.

مسأله 79- اگر مى داند چیزى بر اعضاى وضو چسبیده، ولى نمى داند که از رسیدن آب جلوگیرى مى کند یا نه، باید آن را برطرف کند، یا آب را به زیر آن برساند. رساله نوجوانان آیت الله مکارم شیرازی .

[irp]


پی نوشت:
[1]. تبریزى، استفتائات، س 152؛ سیستانى، سایت، وضو؛ خامنه اى، اجوبه، س 104؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 125؛ امام، استفتائات، ج 1، وضو، س 40؛ صافى، جامع الاحکام، ج 1، س91 و 106؛ دفتر: نورى، وحید، مکارم و بهجت. (احکام وضو، غسل و تیمم-پرسمان).
منبع: پایگاه هدانا

دکمه بازگشت به بالا