Ultimate magazine theme for WordPress.

قیام مردم سیستان قبل از توابین و مختار

این که گفته می شود قبل از قیام توابین و مختار مردم سیستان قیام کرده اند صحت دارد؟
این مطلب صحت دارد. مردم سیستان خیلی زودتر از قیام توابین یعنی به فاصله چند ماه بعد از حادثه عاشورا (که نمی توان زمان دقیق آن را تعیین کرد) زمانی که خبر به آن ها رسید شورش کردند و والی آن جا بنام عبّاد را که برادر عبیدالله بن زیاد بود اخراج کردند. شورش به قدری قوی بود که عباد نتوانست بماند و 30 میلیون موجودی بیت المال را برداشت و فرار کرد. این شهر چندین ماه بدون حاکم ماند و بعدها عبیدالله بن زیاد دو تا از برادرهای خود را فرستاد و آن ها بنا بر ملایمت با آن ها گذاشتند تا توانستند حکومت کنند.
در تاریخ سیستان نوشته اند که مردم این دیار دلاور و شجاع بوده اند. یک نشانه آن این است که در سال 30 هجرت، عثمان سپاهی برای فتح سیستان فرستاد که در آن جنگ، هر دو طرف، تلفات زیادی دادند ولی مسلمانان نتوانستند پیروز شوند. در این هنگام فرمانده سیستان برای فرمانده مسلمانان پیغام فرستاد که شما نمی توانید بر ما پیروز شوید ولی ما کتاب شما را خواندیم و فهمیدیم که دین شما دین راستین است و مسلمان می شویم. این گونه بود که با اختیار مسلمان شدند.
از طرف دیگر مردم سیستان، شیعه بسیار وفادار بوده اند. یاقوت حموی در معجم البلدان در مدخل سیستان می گوید: آن ها به قدری وفادار بودند که از سال 41 به بعد که معاویه بخشنامه کرد در مجامع عمومی به امیرالمومنین(ع) جسارت کنند سیستان تنها منطقه ای بود زیر بار نرفت و حتی حاضر شدند مالیات مضاعف بپردازند ولی لعن نکنند. این قیام در کتابی بنام تاریخ سیستان آمده است. مرحوم استاد علی دوانی نیز در کتاب کوچکی شرح و بسط بیشتر داده و ما نیز در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا(ع) در ردیف این قیام ها و مقدم بر همه آن ها نوشته ایم.

[irp]


منبع: مرکز ملی پاسخگویی؛ پاسخ توسط حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی