آیا این مطلب صحیح است از این جهت که پیامبر(ص) پدر معنوی امام علی (ع) هستند و امام نیز قسیم النار و الجنه هستند کنیه ابوالقاسم گرفته اند؟
تا آن جا که بنده اطلاع دارم در کتاب های ما این کنیه به مناسبت پسر اول ایشان به نام قاسم بوده وبه همین مناسبت حضرت را ابوالقاسم می گفته اند که در این زمینه می توان به کتاب اعلام الوری باعلام الهدی علامه طبرسی اشاره کرد. البته اگر این مطلب صحت داشت باید کنیه ابوالقسیم می شد نه ابوالقاسم.

[irp]


منبع: مرکز ملی پاسخگویی؛ پاسخ توسط حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی