Ultimate magazine theme for WordPress.

نحوه تقسیم بیت المال در زمان حکومت امام علی (ع)

امام علی(ع) بیت المال را بین همه تقسیم می کردند یا تنها به ساکنین مرکز حکومت می دادند؟ شنیده ایم که همه بیت المال راتقسیم می کردند و باقیمانده را جارو می کردند و دو رکعت نماز می خواندند. اگر همه بیت المال را تقسیم می کردند پس مخارج دیگر حکومت از کجا تامین می شده است؟
تقسیم بیت المال یعنی اموال عمومی، در آن زمان به چند شکل انجام می شده است. یک نوع بیت المال غنایم جنگی بود که البته در زمان امام علی (ع) پیش نیامد، تنها بین رزمندگان تقسیم می شد. نوع دیگر بیت المال خراج بود. عمدتا خراج زمین های دولتی بود که در اختیار مردم قرار می گرفت و می بایست مردم بابت استفاده از آن زمین ها مبلغی را به حکومت مرکزی بپردازند. از نامه های امام علی(ع) خصوصا به مالک اشتر، بر می آید که این گونه اموال نصیب همه می شده است؛ نه فقط مرکز خلافت یا یک شهر خاص. البته حکمرانان حضرت، به اندازه نیاز در محل صرف می کردند و اضافه را به مرکز می فرستادند تا بصورت مساوی تقسیم شود.
حکومت نیازهای دیگری داشت ولی این نیازها را مردم بصورت داوطلبانه برطرف می کردند. حکومت در آن زمان پیچیده نشده بود که بصورت تقسیم کار و افراد موظف باشند. بسیاری از کارها مخصوصا قسمت های امنیتی و حفظ مرزها داوطلبانه بود؛ هرچند از بیت المال به آن ها حق الزحمه ای پرداخت می شد. کارمند نیز به این وسعت که در زمان ما وجود دارد نبود ولی قضات حقوق می گرفتند و مازاد را به مرکز حکومت اسلامی می فرستادند.

[irp]


منبع: مرکز ملی پاسخگویی؛ پاسخ توسط حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از