وعده بهشت پیامبر(ص) به معاویه و چند نفر دیگر

آیا درست است که پیامبر(ص) به معاویه و چند نفر دیگر، وعده بهشت دادند؟
رسول خدا(ص) به ده نفر از یارانشان که به عشره مبشره مشهور هستند بشارت بهشت را دادند ولی معاویه جزو این ها نبوده است. افرادی مانند طلحه و زبیر و امام علی(ع) و عده ای از صحابه در بین این ها قرار دارند. این مورد محل بحث است که برخی آن را قبول ندارند و در سند آن تشکیک می کنند. ولی بعضی نیز آن را صحیح می دانند و معتقدند رسول خدا (ص) به آن ها در برابر خدمات شایسته ای که ارائه کردند چنین وعده ای به آن ها داده اند و این به آن معنا نیست که اگر بعد از این جریان، گناه مرتکب شوند برای آن ها در نظر گرفته نمی شود. این بشارت مشروط به این بود که این وضعیت را حفظ کنند. این قضیه مانند این است که به فردی جایزه بدهند و در زمانی بعد، همین فرد خیانت کند که این جایزه مانع مجازات خیانت او نمی شود.
[irp]

منبع: مرکز ملی پاسخگویی؛ پاسخ توسط حجت الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی

دکمه بازگشت به بالا