Ultimate magazine theme for WordPress.

چه شب های برای انعقاد نطفه و بچه دار شدن خوب است؟

زمان های که برای انعقاد نطفه خوب است

موارد و زمان ها که نزدیکی برای انعقاد نطفه خوب است عبارتند از:

1- در شب دوشنبه که اگر فرزندى به هم رسد ،حافظ قرآن و راضى به قسم خدا باشد.
2- در شب سه شنبه که اگر فرزندى به هم رسد ، سعادت اسلام او را روزى شود . دهانش خوشبو ودلش رحیم و دستش ‍ جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد.
3- شب پنج شنبه که اگر فرزندى به هم رسد ،حاکمى از حکام شریعت یا عالمى از علما باشد .
4- روز پنجشنبه وقتى که آفتاب در میان آسمان باشد که اگر فرزندى به هم رسد ،شیطان نزدیک او نشود تا پیر شود .خداوند سلامتی در دین و دنیا را برای او عنایت می کند.
5- شب ‌جمعه و فرزندى به هم رسد ،خطیب و سخنگو باشد .
6- روز جمعه بعد از عصر که اگر در این ساعت فرزندى به هم رسد، از دانایان مشهور باشد.

[irp]


منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی