احکام تراشیدن ریش / آیت الله سیستانی

آیا تراشیدن موی صورت و باقی گذاشتن مو بر چانه حرام است؟

بنابر احتیاط، ریش تراشی حرام است و تراشیدن موهای صورت که بر روی دو فک روییده مشمول حکم ریش تراشی است امّا تراشیدن موی گونه ها، اشکال ندارد.

گاهی برخی شرکت های اروپایی برای استخدام در شرکت خود امتیازی برای افراد ریش تراشیده قایل می شوند آیا جایز است برای استخدام در آن شرکت، ریش را تراشید؟

بنابر حرمت ریش تراشی، چنانکه مقتضای احتیاط است مطلب فرضی سؤال، جایز نمی شود.

 

من جوان هستم وبخشی از موی صورتم روییده آیا کوتاه کردن آن با پایینترین شماره ماشین اصلاح اشکال دارد؟

کوتاه کردن آن به مقداری که عرفا صدق ریش کند مانعی ندارد.

 

ریش زدن حرام است. البته با ماشین ته زن, یا با تیغ آیا کسی ازعلما هستند که احتیاط واجب گفته باشند؟

زدن ریش , چه با تیغ وچه با ماشین ته زن, به احتیاط واجب حرام است.

 

آیا والدین می توانند فرزندان خود را از گوش دادن به موسیقی روز ویا تراشیدن ریش منع کنند؟

حق دارند.

 

کوتاه کردن ریش با ماشین های ریش تراش برقی که ریش را از ته میزند چه حکمی دارد آیا حرام است؟

به احتیاط واجب جایز نیست.

 

زدن ریش با ماشین که از ته نمیزند و چانه را با شماره کمتر چه حکمی دارد؟

اگر به مقداری بماند که عنوان ریش صدق کند مانعی ندارد.

 

حد تحریم ریش زدن چقدر است ؟ آیا با ماشین زدن حرام است؟

باید به مقداری موبماند که گفته شود ریش دارد.

 

آیا زدن ریش به وسیله دستگاه موزر اشکال دارد؟

اگر به مقداری باشد که صدق ریش بکند اشکالی ندارد.

 

من طرفین صورتم را مى تراشم و قسمت چانه را باقى مى گذارم ـ ریش پروفسورى ـ آیا حرام است؟

به احتیاط واجب جایز نیست.

 

زدن ریش با تیغ چه مساله دارد و در این موضوع میشه عدول کرد به مرجع دیگرى؟

بنا به احتیاط واجب جایز نیست و نیست مجتهدى که فتواى به حلیّت داده باشد.

 

آیا گذاشتن ریش پروفسورى کافى است؟

بنابر احتیاط واجب کافى نیست.

 

تراشیدن ریش با تیغ در صورتى که کل ریش را نزنیم چه حکمى دارد؟

بنابر احتیاط واجب کافى نیست.

 

آیا تراشیدن ریش با تیغ به نحوى که مقدار بسیار کمى ریش بر روى صورت باقى بماند اشکال دارد ؟

اگر عرفاً صدق ریش بکند مانعى ندارد.

 

تراشیدن محاسن با ماشین ریش تراشى که از ته مى زند اشکال دارد؟

تراشیدن ریش به احتیاط واجب جایز نیست.

 

احکام ریش چیست ؟ آیا زدن ریش اشکال دارد؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 

در صورت حرمت تراشیدن ریش حدود آن کدام است؟

بنابر احتیاط واجب نباید تراشیده شود و در حدى ریش بگذارد که در عرف گفته شود ریش دارد.

 

تراشیدن ریش با ماشین فیلیپس چه حکمى دارد؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 

چرا تراشیدن ریش حرام است؟ منبع آن را لطفاً اعلام نمائید.

بنابر احتیاط واجب جایز نیست و دلیل احتیاط ممکن است وجود بعضى روایات غیر معتبر و اجتناب از مخالفت مشهور و احتیاط در دین.

 

تراشیدن ریش با تیغ یا با ماشین صفر آیا اشکال دارد؟ براى کسى که صدق ریش نکرده چطور؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تراشیدن موهاى نازکى که از کودکى مىروید اشکال ندارد.

 

آیا تراشیدن ریش از ته و یا بصورتى که فقط در قسمت چانه حفظ شده و ما بقى تراشیده شود جایز است؟

بنابر احتیاط جایز نیست.

 

آیا گذاشتن ریش که مستلزم حرج باشد جایز است؟

اگر گذاشتن ریش مستلزم حرج باشد تراشیدن جایز است.

 

اقتداء کردن به کسى که موى صورتش را با ماشین شماره صفر مى تراشد چه حکمى دارد؟

در جماعت باید عدالت امام را احراز نمود.

 

یک ملاک براى ریش بگویید. آیا ریش مدل دار مجاز است؟

آنچه بنابر احتیاط لازم است این است که مقدارى ریش بگذارد که گفته شود ریش دارد.

 

آیا درآوردن توى ریش یعنى زدن تیغ در قسمت بالایى ریش و روى لپ ها حرام است یا خیر؟

حرام نیست.

 

آیا ریش پروفسورى کفایت مىکند؟ در صورتى که بقیه صورت را با تیغ بتراشد؟

به احتیاط واجب کافى نیست.

 

تراشیدن ریش به اندازه اى که صورت سفید شود حکمش چیست؟

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 

تراشیدن ریش با تیغ یا با ماشین صفر آیا اشکال دارد؟ براى کسى که صدق ریش نکرده چطور؟

به احتیاط واجب جایز نیست ولى موهاى نرم که قبل از بلوغ وجود دارد ریش نیست و تراشیدن آنها اشکال ندارد.

 

تراشیدن تمام صورت با لوازمى همچون تیغ صورت و … چه حکمى دارد؟ در صورت حرمت حد مجاز آن چه مقدار مى باشد ؟

بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و بنا بر احتیاط باید به مقدارى باشد که صدق ریش کند.

 

زدن ریش بطوریکه بر روى چانه باقى باشد چه حکمى دارد؟

بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .


منبع: آفتاب نیوز

دکمه بازگشت به بالا