Ultimate magazine theme for WordPress.

چه کسانی تابوت امام حسن را تیرباران کردند؟

چه کسانی و با چه انگیزه ای تابوت امام حسن (ع) را تیرباران کردند و مانع دفن ایشان در کنار پیامبر شدند؟ غسل پیامبر چه وقت بعد از رحلت پیامبر رخ داد؟ و چه کسی این کار را کرد؟
عایشه و مروان بن حکم اموی، در راس این کار بودند و از روی مخالفت و روابط تیره ای که داشتند این کار را کردند. عایشه به این بهانه که محل دفن رسول خدا (ص) حجره من است و من اجازه نمی دهم او را در آن جا دفن کنند؛ هرچنداستدلال عایشه درست نبوده است.  مروان هم جلو افتاده بود و بنی امیه را بسیج کرد و تیرباران نیز توسط آن ها صورت گرفته بود.
آن گونه که علمای ما مشخصا مرحوم طبرسی در «اعلام الوری» نوشته اند: رسول خدا (ص) روز دوشنبه از دنیا رفت و امام علی (ع) غسل و کفن ایشان را با همراهی بعضی از افراد بنی هاشم عهده دار شد. این در حالی بود که سه نفر از مهاجران و تعدادی از انصار در سقیفه مشغول گفتگو برای جانشینی ایشان بودند.
علی (ع) بر جنازه پیامبر نماز خواند ولی از دفن دست کشیدند و مسلمانان ده ده تا بر ایشان نماز می خواندند و دفن پیکر ایشان به روز سه شنبه تعویق افتاد و ایشان را در این روز دفن کردند. جایی که رسول خدا (ص) دفن شد حجره مسکونی حضرت بوده است و بعد از این که از دنیا رفتند در بین صحابه اختلاف نظر شد که در کجا دفن کنیم؟ امام علی (ع) فرمود: پیامبران خدا هرجا که از دنیا رفتند همان جا دفن می شوند. آن ها نظر حضرت را پذیرفتند و ایشان را در همان جا دفن کردند.

[irp]

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی