آیا منتصر عباسی شیعه بود؟

آیا درست است که منتصر عباسی شیعه بوده و برای کشتن پدرش با امام هادی(ع) مشورت کرده است؟
شیعه بودن منتصر عباسی ثابت نشده است و برخی معتقدند از میان خلفای عباسی، الناصر لدین الله، شیعه بوده است. البته مسلم است نسبت به شیعیان و خاندان اهل بیت(ع) مهربان بوده و در برابر مظالمی که پدرش متوکل عباسی نسبت به شیعه و علویان روا داشته تفقد کرده است و در همان زمان خلافت پدرش بخاطر همین کارها به او اعتراض نیز کرده است.
اما این که درباره کشتن پدرش با امام هادی(ع) مشورت کرده باشد چیزی ندیده ام ولی آمده است که در این زمینه با استادش ابوعبیده احمد بن عصید، مشورت کرد و به او گفت که پدرم چنین می کند و امیرالمومنین(ع) را مسخره می کند و استادش گفت: این گونه که تو می گویی قتل چنین شخصی واجب است ولی بدان که قاتل پدر، جوانمرگ می شود. منقول است که او هم پدرش را کشت و بعد از آن بیش از شش ماه عمر نکرد.
داستان کشتن متوکل نیز از این قرار است. شبی که متوکل شراب خورده بود و فتح بن خاقان هم در آن بزم، شرکت داشت، مستنصر عده ای از همفکرانش را آماده کرد، محافظین را مرخص کرد و غافلگیرانه وارد بزم شدند و همه همراهان متوکل را بیرون کردند. فتح بن خاقان نیمه هشیار بود و دید که این افراد با شمشیری کشیده، وارد شدند، گفت: دارید خلیفه را می کشید. مسنتصر گفت که بکشید و متوکل را در همان حال مستی کشتند.

[irp]

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی

دکمه بازگشت به بالا