حمله مغول و سوزاندن کتابها

آیا صحت دارد که در حمله مغول ، کتاب های زیادی سوزانده شد؟
قوم مغول، قومی ویرانگر بودند و به کوچک و بزرگ رحم نمی کردند و کتابخانه ها و مساجد و معابد را ویران می کردند. این مطلب را می توان در کتاب های مختلف تاریخی از جمله کتاب تاریخ مغول مرحوم اقبال آشتیانی مطالعه کرد. ایشان در باب معارف و علوم و ادبیات این کتاب، می گوید: دخالت عنصر مغول بیشتر از جهت برانداختن آثار علم و ادب و تاثیری است که ایشان در ویرانی مدارس و کتابخانه ها و قتل علما و اهل ادب داشته اند.
می گویند در بین علوم، به تاریخ بسیار اهمیت می دادند؛ شاید می خواسته اند نامی از آن ها در تاریخ باقی بماند. البته مرحوم اقبال می گوید بعد از این که مستقر شدند تغییر رویه دادند و به علم و عالم احترام گذاشتند.

[irp]

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی

دکمه بازگشت به بالا