حکم خرید و فروش خمیر ریش

وزارت بهدارى خمیر ریش تولید مى‏ کند و در غیر ریش تراشى نیز به کار مى رود ولى عمده مصرف آن تراشیدن ریش است آیا [تولید و خرید و فروش آن‏] از نظر شرعى اشکال دارد؟‏
اگر مصرف حلال دارد اشکال ندارد مگر آنکه بقصد صرف در حرام یا علم به آن انجام شود.


پی نوشت:
امام خمینى(ره)، استفتائات، ج ‌2، مکاسب محرّمه، خریدو فروش وسائلی که مصرف حرام دارد، س7
منبع: انوار طاها

دکمه بازگشت به بالا