Ultimate magazine theme for WordPress.

بعد از امام علی چه کسی خلیفه شد؟

بعد از امام علی (ع) چه کسی خلیفه شد؟
بعد از شهادت امام علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع) به خلافت ظاهری رسید. به این معنا که کارگزاران امام علی (ع) در هر منطقه ای که بودند بصورت طبیعی برای امام حسن (ع) از مردم بیعت گرفتند. البته منطقه شام مستثنی بود؛ زیرا معاویه اعلام خودمختاری کرده بود و خود حکومت امام علی (ع) را به رسمیت نمی شناخت و خونخواهی عثمان را بهانه قرار می داد. خلافت ظاهری امام حسن (ع)، شش ماه بیشتر طول نکشید و ایشان به علل و عواملی مجبور به صلح شد و از خلافت ظاهری کنار رفت و به معاویه رسید.
بین علمای اهل سنت اصطلاح است که چهار خلیفه اول را خلفای راشدین می گویند. مفهومش این است که این چهار نفر از نظر شایستگی و تقوا با کسانی که بعدا روی کار آمدند تفاوت دارند. مشهور این است که وقتی خلفای راشدین را می خواهند اسم ببرند این چهار نفر را نام می برند ولی بعضی از آن ها نام امام حسن (ع) را نیز اضافه می کنند.

[irp]

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی ، پاسخ توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی