ماجرای حسن بن حسن بن علی

حسن بن حسن بن علی که از نسل او محمد نفس زکیه قیام کرد در ماجرای کربلا کجا بود؟
حسن بن حسن بن علی معروف به حسن مثنی در کربلا جزو سپاه امام حسین (ع) بود و در جنگ نیز شرکت داشت ولی در بین جنگ شهید شد و به زمین افتاد و دشمن خیال کرد کشته شده و بعد از جنگ فهمیدند هنوز رمقی دارد و کشته نشده است. او را اسیر کردند و نزد عمر سعد آوردند. یکی از افراد قبیله مادر او از بنی فزاره در سپاه عمر سعد بود وقتی حسن مثنی را آوردند او را شناخت و وساطت کرد و به عمر سعد گفت: این را به من ببخش. عمر سعد قبول کرد و از کشتن او صرف نظر کرد. آن شخص نیز حسن بن حسن را به کوفه برد و معالجه کرد و حسن بن حسن نیز بعد از بهبودی به مدینه بازگشت.

[irp]

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی ، پاسخ توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی

دکمه بازگشت به بالا