Ultimate magazine theme for WordPress.

جنگ موته

موضوع جنگ موته چه بود؟
این جنگ در سال هشتم هجرت در سرزمینی بنام موته که امروز جزو کشور اردن است رخ داد و قبور مطهر شهدای این جنگ در این کشور واقع شده است. در آن زمان به این منطقه، شام بزرگ یا شامات گفته می شد که شامل اردن و سوریه و لبنان امروزی است.
رسول خدا (ص) نامه دعوتی برای حاکم آن منطقه که مسیحی و تحت الحمایه امپراطوری روم شرقی بود فرستاد ولی برخلاف عرفی که در کل تاریخ، محترم و رایج بوده که هیچ وقت قاصد را نمی کشند این حاکم، قاصد رسول خدا (ص) را کشت. این اقدام یک دهن کجی بسیار بزرگ و ضعف برای مسلمانان حساب می شد؛ لذا رسول خدا (ص) سپاهی ترتیب دادند و به آن جا فرستادند.
در این جنگ حضرت، سه نفر را به عنوان فرمانده علی البدل قرار دادند: جعفر بن ابیطالب، زید بن حارثه و عبد الله بن رواحه. سپس فرمودند که ابتدا جعفر فرمانده باشد و اگر وضعی برای او پیش امد زید بن حارثه فرمانده شود و همینطور بعد از او عبدالله بن رواحه.
تعداد سپاهیان اسلام را بیست هزار نفر نقل می کنند که با سپاه صد هزار نفری روبرو شدند. آن ها در این جنگ، جانانه جنگیدند و هر سه فرمانده شهید شدند. بعد از شهادت فرمانده سوم، خود سربازان توافق کردند که خالد بن ولید با این که تازه مسلمان بود فرمانده آنان شود. شب شد و بدلیل تاریکی، جنگ متوقف شد. خالد سپاهیان را ماموریت داد به چند دسته تقسیم شوند و به مناطق اطراف پراکنده شوند و با سر دادن شعار برگردند و به سپاه ملحق شوند تا دشمن فکر کند نیروهای کمکی رسیده است.
ظاهرا موثر شد و دشمن به اشتباه افتاد. صبح که شد دشمن تحرک جدیدی از خود نشان نداد و خالد از فرصت استفاده کرد و سپاه اسلام را بازگرداند.

[irp]

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی ، پاسخ توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی