Ultimate magazine theme for WordPress.

درآوردن خلخال زنان که امام علی به آن اشاره کردند در چه جنگی بوده است؟

درآوردن خلخال زنان که امام علی(ع) به آن اشاره کردند در چه جنگی بوده است و فرمانده آن که بود؟
بعد از جریان حکمیت، این کار، نه تنها گرهی از کار مسلمانان نگشود بلکه آن را کورتر کرد و جبهه امام علی (ع) تضعیف شد و هر چه زمان پیش می رفت جبهه معاویه تقویت می شد.
معاویه سپاهیانی ترتیب می داد که به مناطق قلمرو حکومت امام علی (ع) شبیخون بزنند و مردم را بترسانند تا به این نتیجه برسند که پیروی از علی (ع) این هزینه ها را دارد.
آن ها به زن و مرد رحم نمی کردند. می گویند بسر بن ارتات در یک شبیخون، سی هزار نفر را کشت. به قدری این مساله زیاد بوده و تکرار شده است که یکی از مورخین بنام ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی (م283ق) کتاب مستقلی درباره این غارات، به همین نام نوشته است.
از جمله این غارات همین شبیخون است که بر اساس آن، معاویه ماموریتی به «سفیان بن عوف غامدی» داد و او حرکت کرد و هرچه سر راه خود می دید ویران می کرد. تا این که به به شهر مرزی انبار (در قسمت شرقی فرات) رسید. آن زمان ماموران امام علی (ع) غفلت کردند و از پانصد نفر محافظی که شهر داشت سیصد نفر به مرخصی رفته بودند و به کوفه بازگشته بودند و تنها دویست نفر محافظ در آن شهر ماند.
آن ها پاسگاه مرزی را خالی کرده بودند. سفیان هم حمله کرد و مطلع شد که تنها دویست نفر مانده اند. در جریان این حمله غارت و قتل کردند و کارگزار امام علی (ع) را کشتند تا آن که این خبر ناگوار به امام علی (ع) رسید و حضرت قوایی فرستاد که متاسفانه به آن دسترسی پیدا نکردند؛ زیرا آن ها بصورت برق آسا عمل می کردند و تنها لطمه می زدند و بر می گشتند.
این قضیه را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از همین کتاب الغارات نقل کرده است و شکوه امام علی (ع) نیز در خطبه 27 نهج البلاغه آمده است. حضرت از کوتاهی یاران خود شکوه می کند و در وسط های خطبه می فرماید: شما کوتاه آمدید و به منطقه شما حمله کردند و جنایت آفریدند و شما به موقع عمل نکردید. این همان فرد غامدی است و سپاه او به شهر انبار حمله کردند و حسان بن حسان بکری را کشتند. باقیمانده نیروهای مسلح را نیز عقب زده است. به من گزارش رسید که آنها متعرض دو زن بی دفاع شده اند که یکی مسلمان و دیگری ذمیه بوده است. زیور آلات اینها را از آن ها کنده اند. این دو زن بیگناه هیچ پناهی نداشته اند. این ها ظالمان با دست پر با این همه جنایت برگشته اند و هیچ کدام زخمی برنداشته اند.
این جریان زمانی بوده است که عراقی ها خسته شده بودند و به موقع از خودشان تحرک نشان نمی دادند.

[irp]

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی ، پاسخ توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی

پرسش و پاسخ

avatar
  اشتراک  
اطلاع از