احکام دین چیست؟

احکام دین چیست؟

آن دسته از تعالیم دینی که دستورات و مسائل عملیِ فردی و اجتماعی شامل عبادات و تعاملات اجتماعی (مقررات دینی) را در بر می‌گیرد. به احکام دینی و گاهی «قوانین شرعی» نیز گفته می‌شود.
تعالیم و آموزه‌های دینی ــ بویژه در اسلام ــ خود به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که احکام جزء اخیر آن است:
(۱) مسائل اعتقادی،
(۲) مسائل اخلاقی،
(۳) مسائل عملی (احکام دینی یا شرعی).
در اسلام، احکام دینیِ فردی و اجتماعی در کتب فقهی خود به چند قسم هستند:
{۱} احکام عبادی؛
مانند: طهارت، نماز، روزه، اعتکاف، خمس، زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و…
{۲} عقود؛ یعنی پیمانها و قراردادهای مشروع بین مؤمنین، مانند: معاملات، شرکت، اجاره، نکاح و…
{۳} مسائل حقوقی. یعنی مسائل فردی و قوانین اجتماعی زندگی؛
بجز قسم عبادات، مابقی بیشتر جنبه جنبه حقوق اجتماعی به خود میگیرد.

دکمه بازگشت به بالا