احکام دین چند قسم است؟

احکام دین پنج قسم هست:
{۱} واجب: یعنی کاری که باید انجام داد و ترک کردن آن گناه است. (مانند: نمازهای یومیه، امر به معروف، نهی از منکر، چشم از نامحرم بازداشتن و…).
{۲} حرام: یعنی کاری که نباید انجام داد و انجام دادن آن گناه است. (مانند:  دروغ، غیبت، تصرّف غیر مجاز در مال دیگران).
{۳} مستجبّ: یعنی کاری که واجب نیست، ولی انجام دادن آن بهتر و دارای اجر و ثواب است. (مانند: غسل جمعه، پوشیدن لباس سفید و تمیز در نماز و غیر نماز، خواندن تسبیحات حضرت زهرا (سلام الله علیها) بعد از نمازهای یومیه و نیز هنگام خوابیدن و…، صدمرتبه استغفار کردن و گفتن «لا اله الّا الله» و ذکر صلوات هنگام خوابیدن).
{۴} مکروه: یعنی کاری که حرام نیست، ولی ترک کردن آن بهتر و دارای اجر و ثواب است. (مانند: پوشیدن لباسهای کثیف و آلوده در نماز و غیر نماز، پرخوری، در حال سیری غذا خوردن).
{۵} مباح: یعنی کاری که انجام دادن یا ترک کردن آن، مساوی است. (مانند: راه رفتن، نشستن و…)

دکمه بازگشت به بالا