حکم یادگیری علوم غریبه

سوال: نظر مراجع در مورد علوم غریبه عمل به آن چیست ؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای: آنچه از این علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالبا تا این حد که موجب یقین و اطمینان به کشف امور غیبی و خبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نیستند، ولی آموختن علومی مانند جفر و رمل به طور صحیح اشکال ندارد به شرطی که مفسده ای بر آنها مترتب نشود.

آیت الله مکارم : دستیابی به این علوم به طور صحیح مشکل است، و چه بهتر که از صرف وقت در آن بپرهیزید

آیت الله شبیری: برای حل مشکلات، دنبال چنین علومی نروید. باید با پیدا کردن ریشه مشکلات، آنها را برطرف نمود. در مشکلاتی که واقعا از اختیار خارج است دعا و توسل و توکل داشته باشید.

آیت الله وحید: اعتبار ندارد.

[irp]


منبع: استفتاء از سایت مراجع

دکمه بازگشت به بالا