فرهنگ یعنی چه

پرسش : فرهنگ به چه معنا است؟
پاسخ : فرهنگ در زبان فارسی، به معنای ادب،تربیت علم و دانش، ومجموعه آداب و رسوم آمده است. V}محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1376، ص 2538{V فرهنگ در لغت عرب با کلمه «الثقافه» بیان می‏شود که به معنای «پیروزی، تیز هوشی و مهارت بوده، سپس به معنای استعداد فراگیری علوم و صنایع و ادبیات به کار رفته است» V}فرید وجدی، دایره المعارف، ذیل ماده ثقف؛ به نقل از: محمد علی جعفری، فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373، ص 15{V اصطلاح فرهنگ »culture«، در علوم انسانی و اجتماعی ـ به خصوص جامعه‏شناسی و مردم‏شناسی ـ استعمال فراوانی دارد. با این حال، مفهوم واحد و مشخصی ندارد؛ به گونه‏ای که تاکنون بیش از 250 تعریف مختلف، از آن ارائه شده است. ادوارد تایلر در 1871 نخستین تعریف فرهنگ را چنین ارائه کرده است: «فرهنگ یا تمدنّ، کلّیت درهم بافته‏ای است شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم، و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می‏آورد.» V}یدالله هنری لطیف پور، فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی، ص 21 {V تعریف دیگرِ فرهنگ، از پالمرو مونتی است: «ارزش‏ها «معنوی»، هنجارها و نظام اعتقادات یک جامعه؛ مشتمل بر سنت‏ها، آداب و رسوم، مذاهب و ایدئولوژی‏ها، تشریفات مذهبی، میراث، زبان و کلیه عادت‏ها، دیدگاه‏های مشترک». V}پالمرو مونتی، نگرش جدید بر علم سیاست، ترجمه منوچهر شجاعی، ص 99 {V در یک جمع بندی می‏توان در تعریف فرهنگ چنین گفت: «فرهنگ مجموعه و کلیت به هم تافته و پیچیده ای از ایده ها، باورها، آرمان ها، ارزش ها، هنجارها، نهادها، نمادها و سایر آموخته‏ها و عاداتی است که حاصل و دستاورد نسل‏های مختلف مردم جهان و منطقه یا یک امت و یا دولت ـ کشور می‏باشد و مبانی، اصول، چگونگی و چرایی این طرز تفکر، نحوه زندگی و نحوه و چگونگی ونوع اعمال و رفتار فردی، جمعی و اجتماعی آنان را توجیه، تعقیل، تبیین یا تعیین می‏نماید و روند حال و آتی آن را معلوم و مشخص می‏کند»{Vر.ک: علیرضا علی احمدی، شناخت فرهنگ، فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن، (تهران: تولید دانش، 1383)، ص 47 {V

دکمه بازگشت به بالا