ویژگی روش های فرهنگی عصر حاضر

پرسش : روش‏های فرهنگی در عصر حاضر، چه ویژگی‏هایی باید داشته باشند؟
پاسخ : T}شرایط موفقیت روش‏های فرهنگی{T پیام‏رسان و مبلغ موفق (نیروی فرهنگی)، باید دارای شرایطی باشد که مهم ترین آنهاا عبارت است از: 1. باید مکتب و ماهیت پیامی را که می‏خواهد به دیگران برساند، بشناسد. به عبارت دیگر، اسلام را به عنوان نظام و مجموعه‏ای هماهنگ و مرتبط با یکدیگر بشناسد؛ به گونه‏ای که بتواند اجزای اهم و مهم آن را تشخیص دهد. 2. وسایل و ابزار تبلیغ را بشناسد و بداند که چه ابزاری را مورد استفاده قرار دهد و چه چیز را مورد استفاده قرار ندهد، و در به کار بردن آن وسایل، مهارت داشته باشد. V}مرتضی مطهری، حماسه حسینی، ج 1، (تهران: صدرا، 1374)، صص 348 ـ 350. {V 3. اهل فصیحت باشد؛ یعنی، خلوص کامل داشته و در گفتار خود، هیچ هدفی جز رساندن پیام‏ـ که خیر آن طرف است‏ـ نداشته باشد. . V} همان، ص 242.{V 4. از تواضع و فروتنی برخوردار باشد. کسی که می‏خواهد پیام خدا را به مردم برساند، باید در مقابل مردم، در نهایت تواضع و فروتنی باشد. خود را تافته‏ای جدا بافته از اجتماع نبیند و مردم را به دیده تحقیر ننگرد. V}همان، ص 246.{V 5. مبلّغ پیام الهی باید شجاع و با شهامت باشد. قرآن در این باره می‏فرماید: «A} الَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللّه{A َ؛ آنان‏ که پیام‏های الهی را به مردم می‏رسانند و از خدای خودشان می‏ترسند و از احدی غیر خدا بیم ندارند».. V} احزاب()، آیه 39 {V 6. پیام رسان باید صبور و با استقامت باشد. قرآن در آیات بسیاری V} احقاف، آیه 35؛ هود، آیه112V} پیامبر اسلام را به صبر و استقامت فرا می‏خواند. از جمله می‏فرماید: «A} فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ{A ؛ در برابر حکم الهی صابرباش و مانند همراه ماهی [یونس(ع) که صبر از کف داد‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍] مباش» V}قلم، آیه 48{V امیر مؤمنان علی(ع) می‏فرماید: «آدم صبور و پرحوصله، پیروزی را از دست نخواهد داد، هر چند مدت درازی برای رسیدن به آن طول بکشد». V}نهج‏البلاغه، کلمات قصار، شماره153{V 7. پیام‏رسان باید خود قبل از دیگران به دستورات الهی عمل کند. امام علی(ع) می‏فرماید: «H} من نصب نفسه للناس إماما فلیبدأ بتعلیم نفسِه قبلَ تعلیم غیره{H »؛ «هر کس که خود را پیشوای مردم سازد، باید پیش از دیگران، خود را تعلیم دهد».V}همان، ص 73 {V فرق اساسی میان مکتب انبیا با سایر مکاتب، در این است که آنان قبل از که از دیگران تقاضای عمل بکنند، خودشان عمل می‏کردند و لذا پیام ایشان تا اعماق روح بشر نفوذ می‏کرد. قلب و احساسات بشر را در تصرّف خویش در می‏آورد. V}مرتضی مطهری، حکمت‏ها و اندرزها، (تهران: صدرا، 1374)، ص 224 {

دکمه بازگشت به بالا