علت گرایش جوانان به فرهنگ غرب

پرسش : علت گرایش جوانان به فرهنگ غرب وتقلید از آن چیست؟
پاسخ : T}غرب‏ زدگی: {T «غرب‏ زدگی» و تقلید کورکورانه از مظاهر تمدّن غرب، سابقه‏ای طولانی داشته و در میان جوانان کشورهای جهان سوم‏ ـ از جمله کشورهای اسلامی ‏ـ نیز رواج دارد. این پدیده شوم، علل متعددی دارد. نتایج تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، نشان می‏دهد که هر چه احساس بی‏هویتی اجتماعی جوانان نسبت به نظام اجتماعی و ارزش‏های حاکم در جامعه بیشتر شود، احساس تعلق هویت اجتماعی آنان نسبت به الگوهای شناختی و ارزشی رفتاری و نمادی حاکم بر گروه‏های غربی بیشتر می گردد. بر این اساس در ایران نظام اجتماعی، زمینه‏های لازم برای کسب هویت اجتماعی جوانان را بر اساس ارزش‏های نظام و انقلاب اسلامی ‏ـ از طریق فرایندهای اصولی و مبنایی جامعه‏پذیری ‏ـ فراهم نکرده است. از همین رو، گرایش‏های ارزشی و شناختی رفتاری و نمادی جوانان، متناسب با اهداف نظام و انقلاب اسلامی نیست. از طرف دیگر، الگوها و ارزش‏های فرهنگ غربی به وفور در دسترس جوانان قرار گرفته و نظام‏های غربی، به تناسب نیازهای جوانان، برای آنها الگوسازی کرده و نظام اجتماعی خودمان نیز به تبلیغ آنها پرداخته است! این امر باعث شده که احساس هویت اجتماعی جوانان، متناسب با الگوهای غربی شکل گیرد و ویژگی‏های شناختی و ارزشی رفتاری و نمادی آنها نیز مبتنی بر همان الگوها جلوه‏گر شود. T} عوامل غرب‏ زدگی: {T بعضی از عواملی که زمینه‏های این روند را فراهم می‏کنند و به آن شدت می‏بخشند، عبارت است از: 1. مظاهر زیبا و دلفریب حیات مادی غرب که از سویی برآیند رشد تکنولوژی و از دیگر سو، محصول غارت و به کارگیری سرمایه‏های کشورهای عقب‏مانده و ضعیف است. 2. وجود گرایش‏های نیرومندی همچون غریزه جنسی که فرد را به سوی محصولات وفرآورده‏های سکسی غربی می‏کشاند. فرهنگ غربی با مؤلّفه اباحی گری برای این قشر، جذابیت‏های زیادی دارد. البته طبع انسان ها به سمت افسار گسیختگی و رفع محدودیت ونبود مانع برای انجام کارهای خوشایند و دلخواه گرایش دارد؛ مگرکسی که از تربیت صحیح دینی برخوردار شود. 3. استفاده غربی‏ها از عوامل، ابزارها و سرمایه‏های عظیم و به کارگیری شیوه‏های فریبنده، در سطحی بسیار گسترده. 4. ناآگاهی بسیاری از جوانان از اهداف و توطئه‏های دشمنان و پیروی ندانسته از آنان. 5. ضعف بینش صحیح اسلامی در برخی از عناصر نقش آفرین در صحنه تفکرّ اجتماعی؛ مانند برخی از دانشگاهیان و اهل فرهنگ. 6. به کار نگرفتن درست و کامل اصول و تعالیم اسلام، در عرصه فرهنگ و بینش اجتماعی. 7. آشنا نبودن بسیاری از خانواده‏ها با اصول تربیت اسلامی. 8. عملکرد نادرست برخی از مسلمانان ومدعیان فرهنگ اسلامی. 9. به فراموشی سپردن منابع و ذخایر غنی و ارزشمند فرهنگی، اخلاقی، علمی و مادی خود. 10. افتادن در دام هواها و تمایلات نفسانی که در جهان غرب برآمدنی‏تر و با فرهنگ آن متناسب‏تر است. T}مقابله با غرب‏ زدگی: {T انقلاب اسلامی، آوای بلندی بود که در سراسر جهان اسلام و در گوش مستضعفان طنین افکند و توانست راه بسیاری از جوانان روشنفکر و نویسندگان و اندیشمندان را تغییر دهد. اما از دیگر سو، عوامل غرب نیز همواره در کمین نشسته‏اند و برای ربودن نظرها و اندیشه‏ها، تلاش فراوانی در سطح جهان می‏کنند. طبیعی است در این میان، برخی به آن سو و برخی به این سو می‏خرامند! در ارزیابی نهایی، حرکت‏های موجود برای مبازره اصولی و ریشه‏ای با پدیده غرب‏گرایی کافی نیست، ولی هرگز نباید انتظار داشت که حتی با کامل‏ترین برنامه‏ها بتوان به طور کلی ریشه این‏گونه گرایش‏ها را خشکاند؛ زیرا انسان‏ها بر اساس امیال و خواست‏های متفاوتی که دارند و نیز متناسب با محیطی که در آن رشد کرده‏اند و اندیشه‏های گوناگونی که ذهنشان با آنها خو کرده است، گرایش‏های متفاوتی دارند. بنابر این، با آنکه تا حدی می‏توان کارنامه مبارزه با این پدیده را مثبت ارزیابی کرد، پرونده این‏گونه گرایش‏ها همواره باز است و حرکت‏های موجود، یا هر حرکت دیگری، می‏تواند آن را محدود سازد و بسیاری از جوانان را از خطر سوط در پرتگاه تباهی رب برهاند، اما تا زمانی که غرب باقی است وجاذبه‏های واقعی وحقیقی اسلام، به صورت مقبول برای جوانان آشکار نشود، نمی‏توان به طور کلی از خطر انحراف برخی جوانان جلوگیری کرد. از این رو اثبات عملی کارآمدی نظام اسلامی در تمامی زمینه‏ها و تأمین خواسته‏های قانونی جوانان می‏تواند بهترین راه پیشگیری و درمان در مقابل بحران غرب زدگی باشد.

دکمه بازگشت به بالا