استفاده از اینترنت برای گسترش اسلام

پرسش : تأثیر اینترنت را چگونه ارزیابی می‏کنید؟ با چه راه‏کارهایی می‏توان از این پدیده برای گسترش فرهنگ اسلامی بهره جست؟
پاسخ : T} تأثیرات اینترنت {T اینترنت محصول علمی و فنی بشر است و مانند هر ابزار دیگری، می‏تواند کاربردهای مثبت یا منفی داشته باشد. آنچه مهم است، بالابردن کارکرد مثبت در ابعاد مختلف و جلوگیری کامل یا کاستن از آثار منفی این رسانه مهم جهانی است. به یقین ما برای دستیابی به توسعه‏ای سریع و همه جانبه و ایجاد تمدنّ اسلامی و عقب نماندن از قافله علم و تمدنّ بشری، نیازمند استفاده از تکنولوژی وفن آوری‏های پیشرفته هستیم. که یکی از مهم ترین آنها، شبکه جهانی اینترنت است که در همه زمینه‏های علمی، تحقیقی، هنری، سیاسی، تاریخی و مذهبی می‏توان از آن بهره برد. با این حال، مراکزی که اکنون از طریق اینترنت، اطلاعات غیرعلمی و غیرانسانی را در جهت یکسان‏سازی فرهنگی جهان و مسلّط نمودن فرهنگ منحط غربی و محو سایر فرهنگ‏ها و برای تحقق دهکده جهانی به رهبری آمریکا ارائه می‏نمایند، صدها برابر مراکزی است که اطلاعات مفید و علمی و فنی ارائه می‏کنند!! T}جنگ سیبرنتیک: {T اگر بخواهیم به صورت شفاف درباره جایگاه اینترنت و عملکرد آن در پروژه جهانی‏سازی آمریکا و تأمین منافع آن، صحبت کنیم؛ باید بگوییم، استراژی جدید آمریکا در تعقیب اهداف جهانی خود، به «جنگ سیبرنتیک» مشهور است. این جنگ در سال 1993، توسط «توماس آرکوئیلا» بر اساس مدل جامعه شناسی «تالکوت پارسونز» طراحی گردید. در حوزه سیبرنتیک هر سیستم، از دو بخش تشکیل شده است: 1. بخش تولید اطلاعات؛ 2. بخش تولید انرژی. در این سیستم، بخش تولید کننده اطلاعات و فکر، بر بخش تولید کننده انرژی کنترل و نظارت دارد. طراح این استراتژی می‏گوید: « باید از 196 کشور جهان، آمریکا بشود مغز و 195 کشور دیگر، تولید کنندگان انرژی باشند؛ یعنی، 195 کشور باید فکر و تدبیرشان را از آمریکا بگیرند. سیستم مذکور دارای دو بخش نرم افزاری و سخت‏افزاری است. نرم افزارهای این سیستم عبارت است از: سازمان تجارت جهانی (wto)، کنوانسیون رفع تبعیض علیه حقوق زنان و … و در حوزه سخت افزاری یک نمونه کوچک از میان ابزارهای بسیار متعدد، شبکه جهانی اینترنت است که مغز آن در آمریکا است و به راحتی بر تمامی جریان های اطلاعات جهانی ـ که حجم وسیعی از آنها توسط اینترنت انجام می‏شود- نظارت داشته و آنها را کنترل می کند. V} (ر.ک: حسن عباسی، جنگ جهانی چهارم، قم: انتشارات پارسایان، 1382، مهر 82-72) {V T}بهره برداری صحیح از اینترنت: {T راه‏کارهای بهره بری صحیح از اینترنت در جهت گسترش فرهنگ اسلامی عبارت است از: 1. تهاجم تبلیغی را باید با شیوه‏های نوین تبلیغی پاسخ داد؛ یعنی، با استفاده از اینترنت، مجموعه آثار فرهنگی اسلامی را به این شبکه جهانی منتقل کرد و راه آشنایی ملت‏های دیگر را با فرهنگ اسلامی فراهم ساخت. 2. در کشورهای اسلامی با استفاده از شیوه نامه‏نگاری الکترونیکی با صاحب‏نظران، جوانان و کسانی که آمادگی دریافت پیام‏های اسلامی را دارند، مکاتبه شود و سؤالات و نیازهای آنان پاسخ داده شود. 3. فرهنگ غرب آسیب‏پذیری زیادی دارد. با نشان دادن آنها و آگاه کردن نسل جوان کشورهای اسلامی و حتی غربی می‏توان امواجی را در مخالفت با آن ایجاد کرد. 4. دولت اسلامی باید شبکه‏ای واحد و مادر از مجموعه شبکه‏های داخلی ایجاد کند و سپس ساختار خاصی را برای ارتباط با شبکه جهانی مشخص نماید. حتی کشورهایی مانند فرانسه، ساختار خاصی را برای اتصال به اینترنت ایجاد کرده اند. 5. باید راهی برای گزینش اطلاعات جهانی پیدا کرد تا از ورود اطلاعات آلوده از طریق شبکه جهانی جلوگیری شود. صاحب نظران معتقدند که از نظر تئوری و عملی امکان آن هست که با کنترل همه جانبه ارتباطات شبکه، جلوی تماس با مراکز غیراخلاق گرفته شود. V}ر.ک: حمید فغور مغربی، مجله نگاه حوزه، شماره62-59؛ ارتباطات و نقش اینترنت در حوزه‏ اطلاع رسانی دینی، ص 148{
دکمه بازگشت به بالا