عاقبت تهاجم فرهنگی

پرسش : با توجه به تهاجم فرهنگی غرب، آینده کشور را چگونه پیش‏بینی می‏کنید؟
پاسخ : T} تهاجم فرهنگی و آینده کشور{T آینده جامعه ما، به خط مشی فکری و عملی امروز جامعه ما بستگی دارد: «A} إنّ الله لایُغَیِّرُ ما بقومٍ حتی یُغَیِّروا ما بأنفُسهم{A ». اگر جامعه‏ای اسیر شهوات نفسانی و لذت‏های مادی شد، روشن است که سرنوشتی جز اضمحلال نخواهد داشت. اما اگر ارزش‏ها و معیارهای الهی و انسانی محور باشد، جامعه رو به کمال خواهد رفت. در حال حاضر با وجود برخی گرایش‏های دنیاطلبانه، نبایستی از آینده نا امید بود؛ چرا که شعله‏های پرفروغی از ایمان و ارزش نیز در جامعه به چشم می‏خورد که نور امید را در دل‏ها زنده نگاه می‏دارد. در هر صورت، آینده در گرو امروز و فعالیتی است که در جهت تحقق اهداف الهی و آرمان‏های انسانی صورت می‏گیرد. در جامعه ما با وجود زمینه‏های غنی فرهنگی و الگوهای لازم در این زمینه، امیدهای فراوانی برای این سیر وجود دارد: «A} ولا تیأسوا من روح الله{A ». احساسات پاک و علایق دینی، بسیار ارزنده و مهم‏ترین رکن بالندگی و رشد و کمال معنوی است. برنامه‏ریزی و تلاش در عرصه‏های علمی و فرهنگی و هنری، هدف دور از دسترسی نیست، اما نیازمند تلاشی همگانی است

دکمه بازگشت به بالا