مد چیست؟ عوامل مدگرایی چیست؟

پرسش : مد چیست؟ اصولا مد گرایی تحت تاثیر چه عواملی به وجود می‏آید؟
پاسخ : T} تعریف مد: {T واژه «مد» در لغت‏ به معنای سلیقه، اسلوب، روش شیوه و… به کار می‏رود و در اصطلاح، عبارت است از روش و طریقه‏ای موقتی که براساس ذوق و سلیقه افراد یک جامعه و سبک زندگی ـ از جمله شکل لباس پوشیدن، نوع آداب پذیرایی و معاشرت و تزیین و معماری خانه و… ـ را تنظیم می‏کند. V}فرهنگ معین، ج 3، ص 3957{V بنابراین، می‏توان گفت: مد به تغییر سلیقه ناگهانی و مکرر همه یا برخی از افراد یک جامعه اطلاق می‏شود و منجر به گرایش به رفتاری خاص، یا مصرف کالای به خصوصی، یا در پیش گرفتن سبکی خاص در زندگی می‏شود. T} تاریخچه مدگرایی: {T با بررسی ابعاد مختلف حیات اجتماعی بشر، روشن می شود که پدیده مد همیشه در تاریخ بشر بوده است و منحصر به دوره معاصر نیست. هرگاه این پدیده در هر دوره‏ای از تاریخ آگاهانه و با گزینش و انتخاب و با توجه به فرهنگ و چهارچوب‏های فکری و اعتقادی جامعه صورت گرفته نه تنها موجب پیدایش نارسایی‏های فرهنگی و اجتماعی نشدهاست؛ بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعی، به رشد فرهنگ جوامع کمک‏ نموده و زمینه آراستگی مناسب جنبه ظاهری زندگی مردم و افراد را فراهم کرده است. مدگرایی مثبت ـ به معنای اقتباس از پیشرفت‏های اجتماعی دیگران و به کار بردن دستاوردهای مثبت تمدنی دیگران، ـ ضمن برطرف ساختن کاستی‏های حیات اجتماعی، از دچار شدن زندگی انسان‏ها به یک نواختی پیش‏گیری کرده و روز به روز بر استحکام بیشتر پایه‏های زندگی کمک نموده و از پدیدآمدن رفتار و شیوه‏های ناخوشایندی که موجب دوری و یا نفرت و انزجار افراد از یکدیگر می‏گردد، جلوگیری به عمل آورده است. T} عوامل وریشه‏های مدگرایی: {T انسان به گونه‏ای آفریده شده که همواره از حالت‏یکنواختی گریزان بوده و در مقابل، از تحول و نوآوری در زندگی استقبال می‏کند. این تمایل در حالت عادی و در صورتی که پذیرش تحول و نوآوری از روی آگاهی و به صورت تدریجی صورت پذیرد، ظاهر زندگی آدمی را خوشایند و دلپذیر می‏سازد. بنابراین میل به خودآرایی و زیباسازی محیط زندگی امری فطری است که به برکت آن، هم زمینه آراستگی صورت ظاهری محیط زندگی انسان فراهم می‏گردد و هم انگیزه تعالی و تداوم زندگی اجتماعی و روابط صحیح انسانی تقویت می‏شود. بدین‏سان عواملی که موجب ایجاد نفرت و انزجار افراد از یکدیگر و یا موجب یکنواختی زندگی بشر می‏شود، از محیط حیات اجتماعی دور شده و جنبه‏های مثبت کمال‏خواهی و زیبایی دوستی انسان، روز به روز شکوفاتر می‏گردد. البته گرچه یکی از جلوه‏های کمال‏جویی و زیبایی دوستی انسان ـ به ویژه در دوره جوانی ـ توجه به زیبایی ظاهر است؛ اما باید مراقب بود این فرایند، از حالت طبیعی خود خارج نشود؛ زیرا همه استعدادهای فطری اگر از حالت طبیعی و معقول خود خارج شوند، جنبه انحرافی پیدا کرده، آثار سویی به بار می‏آورند. به عنوان مثال میل به خودآرایی ـ که ریشه در کمال‏جویی و زیباپسندی فطری انسان دارد ـ اگر از روی غفلت، یا در نتیجه افراط و تفریط و یا تحت تاثیر القائات غلط عوامل جانبی، از مسیر طبیعی و درست‏خود خارج شود، سر از اموری چون خودنمایی، فخر فروشی، خودپرستی، مدپرستی و… در می‏آورد. عواملی که هر یک از آنها به نوبه خود، موجب پیدایش انواع نارسایی‏ها، هوس‏بازی‏ها، رقابت‏های غلط و اسراف و تبذیرها خواهد شد و انسان را به حیوانی پست تبدیل خواهد کرد! بنابراین پیروی از مد و زیبایی‏خواهی و تنوع‏پسندی، ریشه در نهاد انسان دارد که نیازهایی چون تنوع، زیباخواهی و کمال‏جویی فطری منشا اصلی آن محسوب می‏شود. اما صورت‏های افراطی رایج این گرایش، (مدپرستی) ، در نتیجه جهل و نا آگاهی و ضعف ارزش‏های معنوی و تبلیغات وسیع دشمنان و خودباختگی و تقلید کورکورانه از دیگران و یا آلوده شدن به رذایلی چون خودنمایی، فخرفروشی، احساس حقارت و خود کم‏بینی و.. . پیش می‏آید که برای افراد جامعه بسیار خطرساز است و باید از آن پرهیز کرد. V}جهت اطلاع بیشتر ر.ک: سید صادق سِد نژاد، جوانان و مدگرایی، مجله دیدار آشنا، ش19 {

دکمه بازگشت به بالا