چه لزومی دارد کار مردان را زنان انجام دهند

پرسش : اگر کاری را فقط زنان یا مردان می توانند انجام دهند، آیا لزومی دارد این فعالیت‏ها مختلط انجام شود (حتی با رعایت حدود)‏؟
پاسخ : T} اختلاط زن و مرد{T هیچ لزومی در اختلاط زن و مرد ـ آن هم در اموری که می‏تواند به وسیله مردان یا زنان به تنهایی انجام شود ـ وجود ندارد.برای تبیین دقیق این مسئله گفتنی است: اسلام درباره اشتغال زن دوگونه حکم دارد: 1. احکام الزامی (فقهی حقوقی): این دسته از احکام، مسائلی هستند که برای پاسداشت حریم عفاف و سلامت جامعه، قیود خاصی را وضع می‏کنند و مقرر می‏دارند که اختلاط زن و مرد در جامعه، باید با حفظ کامل موازینی چون حجاب، خودداری از انگیزه‏های شهوانی و امثال آن باشد. از این رو کار کردن زن در جایی که مرد نامحرم هست, با شرایط زیر اشکال ندارد: الف. زن حجاب کامل را رعایت کند و بیشتر از ضرورت با مرد صحبت نکند و ارتباط نداشته باشد. ب. در نگاه کردن هم فقط به دست و صورت، آن هم بدون قصد لذت و شهوت اکتفا شود. بلی بودن زن و مرد نامحرم در محل خلوتی که کس دیگری نمی‏تواند وارد آنجا شود, حرام است و باید زود خارج شوند و نماز خواندن هم در چنین مکانی اشکال دارد. 2. احکام اخلاقی: این دسته از احکام مقرر می‏دارند که فعالیت زن در جامعه، باید متناسب با شخصیت و کرامت واقعی او و متناسب با جایگاه اجتماعی وی و مفید برای جامعه باشد. برای مثال وجود پزشک زن برای بیماری‏های مخصوص زنان ـ که نوعا با لمس و نگاه به نقاط مختلف بدن همراه است ـ برای جامعه اسلامی یک ضرورت اجتماعی در همه دوران ها است. نیز دارا بودن آموزگار زن برای دختران، یک ضرورت است. البته در بسیاری از مشاغل دیگر چنین ضرورتی وجود ندارد. بنابراین از نظر فقهی در صورت رعایت ضوابط و حدود شرعی, منع اساسی از اختلاط وجود ندارد؛ اما از نظر اخلاقی حفظ جایگاه شخصیتی زن لازم است تا در صورت امکان ـ به خصوص در مواردی که هیچ احتیاجی به حضور زنان یا مردان نیست ـ از این قبیل اختلاط‏ها اجتناب شود.

دکمه بازگشت به بالا