عوامل پدیده قاچاق و ترانزیت زنان

پرسش : چه عواملی موجب قاچاق وترانزیت زنان ودختران کشورمان به کشورهای دیگر شده است؟چرا دولت ازآن چلوگیری نمی‏کند؟
پاسخ : T} پدیده قاچاق و ترانزیت زنان{T پدیده قاچاق زنان، واقعیتی بسیار شوم و دردآور است که البته به هیچ وجه اختصاص به زمان یا کشور ما ندارد V}ر.ک: رضا رمضان نرگس, بررسی قاچاق زنان, قم: مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما,1383,صص 8تا25 {V هرچند آنچه این پدیده را بیش از حد زشت و زننده نشان می‏دهد, اسلامی بودن جامعه و نظم ما است. این پدیده نه تنها با روحیه غیور ملت مسلمان ایرانی سازگاری نداشت بلکه بیش از همه نظام و حکومت دینی ما، تاب تحمل آن را نداشته و نخواهد داشت. T} علل و ریشه‏های قاچاق زنان: {T اگر به صورت علمی بخواهیم به ریشه یابی این موضوع بپردازیم، باید بگوییم: بعضی از علت‏های قاچاق زنان مشترک و برخی مربوط به قربانیان قاچاق است. T} یک. علل مشترک: {T 1ـ1. ضعف باورهای دینی، 1ـ2. نارسایی بین فرهنگ و ساخت اجتماعی 1ـ3. نبود فرصت‏های شغلی مناسب. T} دو. علل قاچاق زنان توسط قاچاقچیان{T 2ـ1. علت‏های فرهنگی: دگرگونی و تحول ارزش‏ها در سطح جهانی و در سطح داخلی ـ تحول ارزشی جامعه از بعد از دوران سازندگی تحت تأثیر ترویج فرهنگ مادی گرایی و با ارزش شدن پول و دوری از ارزش های اسلامی و دینی ـ تحول ارزش ها در سطح جهان باعث شده تا مراکز عمده و بورس خرید و تجارت کودکان, زنان, دختران و حتی اعضای بدن انسان, بیشتر در کشورهای به اصطلاح متمدن اروپایی به چشم بخورد و شبکه‏هایی را در سایر کشورها به وجود آورند. V}ر.ک: ایرج تبریزی, تجارت شیطانی, تهران: انتشارات کیهان, 1379 {V 2ـ2. علل اقتصادی: متأسفانه وضعیت اقتصادی جهان تحت آموزهای مکاتب مادی نظیر لیبرالیسم و …, به گونه ای پیش رفته که سازمان‏ها, باندها و کارتل‏های عجیب و مخوفی ایجاد شده که تنها به کسب پول و درآمد از هر طریق ممکن می‏اندیشند… بر پایه بعضی از تحقیقات در انگلیس, میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است. V}ر.ک: آنتونی گیدنز, جامعه شناسی, ترجمه منوچهر صبوری, نشر نی, 1374, ص212 {V آمارهای گروه کارشناسی اروپا درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان« بردگان هزاره سوم» نشان می‏دهد که میزان درآمد ناشی از این تجارت، سالانه 13 میلیارد دلار است. همچنین زنان گاه تا 18 بار خرید و فروش می‏شوند. آلمانی‏ها سالیانه حدود 70 میلیارد مارک, خرج روسپی‏ها می‏کنند. درآمد این تجارت بیش از هروئین است. یونیسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. به گفته برخی از مسئولان, زنان و دختران پس از مواد مخدر, از سودآورترین گونه‏های قاچاق هستند. V}ر.ک: بورس پدیده قاچاق زنان, همان, ص48 {V T} سه. علل حقوقی: {T 3ـ1. عاری بودن از خطر قاچاقچیان انسان نسبت به سایر قاچاقچیان مواد مخدر و … کمتر احساس خطر می‏کنند؛ زیرا حتی اگر دستگیر شوند, متقاعدکردن قربانیان به شهادت دادن علیه این باندها بسیار دشوار است (به دلیل ترس آنان از انتقام گیری قاچاقچیان از خود یا افراد خانوادشان و فقدان حمایت لازم از آنها). V}ر.ک: روزنامه همشهری, 7/6/81 {V 3ـ2. خلأ قانونی: از آنجایی که در گذشته بحث توسعه باندهای قاچاق در کشورمان جایگاهی نداشت, قانونی در این باره وضع نشده بود؛ به گونه‏ای که بعضی از حقوق‏دانان پیشنهاد می‏کنند در دادگاه, می‏توان جرائم کلاه برداری, قوادی, آدم ربایی و مفسد فی الارض بودن را برای این مجرمان صادق دانست, اما مشکل جدی جایی پیش می‏آید که انتقال دختران از مجاری قانونی و همراه با گذرنامه, بلیت و با رضایت خود آنان صورت گیرد! در چنین صورتی دیگر قاچاقیان از نظر قانون موجود در کشور، مجرم شناخته نمی‏شوند و اگر خلافی انجام داده‏اند، در کشور دیگری بوده است. در چنین شرایطی اعضای این باندها را تنها می‏توان به اتهام قوادی محاکمه کرد و نمی‏شود حتی اتهام آدم ربایی و خارج کردن غیر قانونی دختران از کشور را به آنان نسبت داد. V} ر.ک: روزنامه انتخاب, جرائم کثیف, 12/10/81 {V T} چهار. علل قاچاق به لحاظ قاچاق شونده{T 3ـ1. علّت‏های فرهنگی: وجود مسائلی نظیر فرهنگ غرب زدگی، خودکم بینی، انحراف‏های اخلاقی( فردی و گروهی) و … در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است؛ هر چند با ظهور انقلاب اسلامی و آگاهی مردم از حقیقت غرب، جریان استحاله فرهنگی ـ که از سوی رژیم پهلوی و روشنفکران به وجود آمده بود ـ به هم خورد؛ ولی با این همه کم نبودند کسانی که هنوز در آرزوی فرهنگ غربی و آزادی‏های لجام گسیخته آن، هر روز در پرتو تهاجم فرهنگی ـ از طریق ماهواره, اینترنت, سی دی‏های مبتذل, رمان‏های فاسد و … ـ در آرزوی فرهنگ غرب به سر می‏برند و آرزویی جز زندگی فرنگی مآبی نداشته و ندارند. از این رو متأسفانه دختران جوانی هستند که برای رفتن به کشورهای دیگر، داوطلب می‏شوند و باندهای قاچاق زنان, از این فرصت‏ها و زمینه‏های به اصطلاح «طلایی» سوء استفاده می‏کنند و دختران را با میل و رضایت خودشان از مجاری قانونی به خارج می‏برند. مسئله دیگر اینکه طبق آمارهای موجود، اکثریت افرادی که اسیر باندهای قاچاق می‏شوند، قبلاً از انحراف‏های اخلاقی برخوردار بوده و با تمایل خود در این زمینه‏ها فعالیت دارند. V}ر.ک: بررسی پدیده قاچاق زنان, همان, ص 52 {V البته این امر با موضوعاتی نظیر: اختلال در جامعه پذیری، مهاجرت روستاییان به شهرها، تجربه مکرر ناکامی، جست‏وجوی رهایی و دست یابی به زندگی خیالی و آرمانی و هم نشینی با افراد کج رو و بزه کار، ازدیاد شکاف میان نسل‏ها و …، مرتبط است. ر.ک. همان, ص 62-502. 3ـ2. علل خانوادگی موضوعاتی نظیر وضعیت ناهنجار خانوادگی، خشونت و آزار جنسی، جسمی و روحی در برخی خانواده‏ها و عدم امکان ازدواج در این راستا قابل بررسی است. 3ـ3. علل اقتصادی فقر شدید مالی ـ به خصوص برای زنانی که همسر خود را از دست داده و هیچ راهی برای تأمین حداقل زندگی خود و یا فرزندانشان ندارند ـ و نیز توقّعات فزاینده زنان و احساس محرومیت نسبی آنان، تجمل‏گرایی و … از عوامل این پدیده به حساب می‏آید. گفتنی است که بر اساس آمار و دیدگاه‏های جامعه شناختی، فقر به تنهایی علت قاچاق زنان نیست؛ زیرا هر زن محتاج و فقیری تن به فحشا نمی‏دهد؛ بلکه فقر، زمینه مساعد را برای این عمل ـ در صورتی که فرد از ارزش‏های دینی و ایمانی مستحکمی برخوردار نباشد ـ فراهم می‏آورد. وجود زنان با ایمان و با عفتی که به رغم مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیار، پاکدامنی خود را حفظ کرده‏اند، دلیل بر این مدعا است.

دکمه بازگشت به بالا