عواقب مدرک گرایی

پرسش : چرا در دانشگاه باید ملاک سنجش علم وآگاهی اساتید مدرک آنها باشد؟ آیا امیدی برای بهبود و افزایش سطح علمی دانشجویان دانشگاه وجود دارد؟
پاسخ : T} مدرک گرایی{T در پاسخ به این پرسش توجه به نکات زیر حائز اهمیت است: یکم. مسئله مدرک گرایی، یکی از آسیب‏های جدی جامعه ما است که تأثیر ویرانگری هم در حوزه تولید علم و کارآمدی بخش‏های مختلف دولت دارد. البته وجود این موضوع به هیج وجه به معنای نفی جایگاه تحصیل کردگان, متخصصان و اساتید محترم دانشگاه نیست؛ بلکه منظور از آن مخالفت با ملاک و معیار قرار دادن مدرک به عنوان تنها محک و شاخص در گزینش اساتید دانشگاه یا مدیران است. هر چند مدرک می‏تواند به عنوان وسیله ای برای شناخت میزان تحصیلات افراد به کار گرفته شود؛ اما به تنهایی نشانه میزان توانایی علمی و یا مدیریتی افراد نیست. از این رو جوامعی در عرصه تولید علم و فن‏آوری موفق بوده اند که در گزینش کادر علمی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خود و یا سایر مسئولیت‏های اجرایی, معیارها و شاخص‏های مطمئن و کارآمدتری را به کار گرفته اند. و در گزینش اساتید و هیأت علمی، افزون بر ارائه مدرک, مصاحبه ای علمی به عمل می‏آید تا بدین وسیله توان علمی شخص شناسایی شود. این شیوه اگر درست عمل شود، بسیار کارآمد و مفید خواهد بود. دوم. در سال‏های اخیر سیاست راهبردی از سوی نظام اسلامی در زمینه تولید علم و دانش ترسیم شده است و به عنوان یکی از اولویت‏های اساسی کشور معرفی گردیده و در حال برنامه ریزی و اجرا است. از سوی دیگر ایجاد تحوّل در فضای کنونی دانشگاه‏ها و متون درسی, کادر آموزشی و… از اساسی‏ترین اقدامات زیر بنایی در این روند محسوب می‏گردد. سوم. در مواردی که مطمئن هستید استادی از شرایط علمی و یا تدریسی مقبول برخوردار نیست, می‏توانید از طریق راه‏کارهای قانونی ـ نظیر مراجعه دست جمعی, تهیه تومار و … به مدیر گروه مربوطه یا مسئول دانشگاه و… ـ اقدام کرده و با پا فشاری برخواسته‏های بر حق خود، از آنها خواستار رسیدگی به موضوع شوید.

دکمه بازگشت به بالا