آسیب های فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی

پرسش : چه آسیب‏های فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی را تهدید می‏کند؟
پاسخ : T} آسیب‏های فرهنگی و اجتماعی {T مهم‏ترین آسیب‏های فرهنگی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی عبارت است از: T} 1. نفوذ اندیشه‏های بیگانه; {T اندیشه‏های بیگانه ممکن است از طریق دشمنان یا دوستانی که مجذوب آرای دیگران شده اند، نفوذ کنند. نمونه این گرایش‏ها در جریانات قرون اولیه اسلامی دیده می‏شود. برای مثال مجذوب شدگان به فلسفه یونانی و آداب و رسوم ایرانی و تصوف هندی، نظریات واندیشه‏هایی را به عنوان خدمت و نه به قصد خیانت وارد اندیشه‏های اسلامی کردند. V} رک: مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت‏های اسلامی در صد ساله اخیر، صص 87 ـ 78 {V بنابراین در مسئله ورود و نفوذ اندیشه‏های بیگانه, باید به زمینه‏های داخلی آن نیز توجه کرد. یکی از علل رواج مانوی گری و مزدک گرایی، عدم اجرای عدالت از جانب حکومت‏ها بود. T} 2. تغییر جهت دادن اندیشه‏ها; {T نهضت خدایی باید برای خدا آغاز شود و برای او ادامه یابد و هیچ خاطره و اندیشه ای غیرخدایی در آن راه نیابد تا عنایت و نصرت الهی شامل حالش گردد. V}همان, صص 98-99 {V امام راحل‏(ره) در وصیت نامه خود، فراموش کردن اهداف فرهنگ قیام ملت و مکتب الهی اسلام، به انزوا کشاندن روحانیت، غرب زدگی و شرق زدگی و سلطه بیگانگان بر مقدرات مراکز تعلیم و تربیت را از آفات فرهنگی انقلاب معرفی کرده است. T} 3. تجددگرایی افراطی; {T در مقابل تمسّک به اسلام ناب، تجددگرایی افراطی ـ یاالتقاط ـ و زهدگرایی منفی قرار دارد. تجددگرایی افراطی، تلفیق اسلام با اندیشه‏های غیراسلامی برای زیبا جلوه دادن آن است. V}همان, صص 90-93 {V T} 4. جدایی حوزه و دانشگاه; {T یکی از کلیدی ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی ما, حفظ و تقویت وحدت این دو نهاد است که جدایی آنها آفتی بزرگ به شمار می‏آید. T} 5. بوروکراسی مفرط و فساد اداری و اجتماعی; {T امام علی(ع) می‏فرماید: «همانا فلسفه نابودی رژیم‏های پیشین این بود که حق مردم را ندادند تا آن را به رشوت خریدند و راه باطلشان بردند و آنان پیرو آن گشتند». V}ما بعد فانما هلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه و اخذوهم بالباطل فاقتدوه؛ نهج البلاغه، نامه 79 {V T} 6. دنیاطلبی و اشتغال به زینت‏های دنیوی; {T اگر زندگی تجملی و روحیه تکاثرطلبی در میان عناصر انقلابی فزونی گیرد و نیروهای انقلابی روحیه خود را از دست دهند، داعیه دفاع از انقلاب و ارزش‏ها تضعیف می‏شود. امام صادق(ع) ضرر دو گرگ درنده را ـ که به گله چوپانی حمله می‏کنند ـ به مراتب کمتر از زیان حبّ مال و جاه طلبی می‏داند که متوجه دین مسلمانان می‏شود. V}اصول کافی, ج 2, کتاب الایمان و الکفر, باب حب الدنیا و الحرص علیها, ح 2 {V ابن خلدون نیز در بحث فراز و فرود تمدن‏ها به دوران‏های زیر اشاره می‏کند: دوران ظفر، قدرت، تجمل و فراغت، خرسندی و بالأخره دوران اسراف و تبذیر و انحطاط. در دوران آخر، عصبیت (همبستگی اجتماعی) از بین می‏رود و تن‏آسایی، تجمل و حاکمیت روابط فزونی می‏گیرد. T} 7. حاکم شدن روحیه ریا و تملق؛{T به جای اخلاص و ایثار و دگرگونی مجدد ارزش‏های جامعه و فرآیند تبدیل ثروت به ارزش و نابرابری اجتماعی؛ T} 8. اشاعه فحشا و فساد و ارتشا؛{T T} 9. تأثیرپذیری از جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و تبلیغاتی دشمن و رجعت تدریجی به ارزش‏های فرهنگی رژیم پیشین؛{T T} 10. بحران هویت اجتماعی بالأخص بین نوجوانان و جوانان نسل دوم و سوم انقلاب و گرایش به الگوهای غربی؛{T T} 11. فرار مغزها; {T نداشتن برنامه ای همه جانبه برای جلوگیری از مهاجرت تحصیل‏کردگان و متخصصان و مشخص نبودن مرزهای «تعهد» و «تخصص» باعث ظهور پدیده فرار مغزها به کشورهای دیگر جهان می‏شود.

دکمه بازگشت به بالا