چرا در کشور ما ضعفا هر روز ضعیف تر می شوند

پرسش : چرا این کشور اسلامی که ادعای احقاق حقوق ضعفا را دارد و انقلاب اساسش این بود که ضعفا جایگاه حقیقی خویش را پیدا کنند باز هم ضعیف و ضعیف تر شدند. چرا این قدر به مردم ظلم می شود این چه ظلم شیرینی از رژیم گذشته بود که مردم ما آن را بر ظلمی که از بعضی ارگانهای جمهوری اسلامی می نماید ترجیح میدهند امروزه ثروتمند ،ثروتمندتر می شود و ضعیف هم ضعیف تر و قانون هم الحمد الله طرفدار ثروتمند . آنچه را که تحت عنوان نظارت دولت در شرکت های خصوصی می نویسد جنبه عملی ندارد نگویید این طور نیست چون من در متن جامعه هستم و به ندای مظلومان گوش می دهم؟
پاسخ : در این که در کشور اسلامی ما ضعفا به جایگاه واقعی و شایسته خود نرسیده اند و حقوق مسلم آنها ادا نشده و فاصله طبقاتی بین ثروتمند و فقیر وجود دارد جای شک و تردیدی نیست و ما هم با شما در این مسأله موافقیم و اصولا چیزی که واضح و روشن و در معرض دید و تماشا است قابل انکار نمی باشد و برنامه و هدف ما توجیه کارهای غلط و روش های نادرست و مسامحه ها و سستی ها و کاستی ها نمی باشد، چون این کار با تربیت عالی اسلامی و انسانی در تضاد کامل است. شاید هیچ یک از مسؤولان کشور هم مدعی نبود ظلم و تبعیض و نقصان در این کشور نباشند و سران کشور خود بارها از این مشکلات و نابسامانی ها نالیده اندو شکایت کرده اند. هیچ کس مدعی نیست جامعه کنونی ما همان مدینه فاضله مورد نظر اسلام است، بلکه همه می گویند سعی ما در کم کردن فاصله با آن جامعه ایده آل است. البته چون کشور و انقلاب ما اسلامی است، ظلمی کوچک و تبعیضی اندک نیز بزرگ و غیر قابل چشم پوشی است چرا که با داشتن دین مترقی و سعادت بخش و تعالیم نورانی و پیشوایانی به این عظمت و کمال و فرهنگی بس غنی و سرشار، هر نقص کوچکی، بزرگ و ناپسند است ولی انصاف و وجدان حکم می کند در کنار این معایب که عوامل متعدد و فراوانی دارد، جنبه های مثبت مانند استقلال و عزت و اقتدار و خودباوری و سرافرازی در برابر بیگانگان و باز یافتن هویت و شخصیت و استکبار ستیزی و ظهور خلاقیت ها و امور فراوان و امیدوار کننده دیگر را نیز در نظر داشت تا در مقام قضاوت دچار افراط و تفریط نکردیم و از جاده انصاف قدم بیرون ننهیم. علاوه بر برخی خیانت ها و سستی ها و بی مسؤولیتی ها و ناآگاهی ها و غفلت ها و تندروی ها و کندروی ها که در ایجاد این وضعیت نامطلوب دخالت دارند، میراث شومی که از گذشته به ما رسیده و وضعیت پیچیده دنیای امروز و فناوری و رشد سرسام آور و انفجار اطلاعات و فشارها و دخالت عوامل خارجی نیز در ایجاد این وضع دخالت دارند. البته خیانت به بیت المال و اموال دولتی و کلاه برداری ها و ترویج فرهنگ مصرفی از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما و اسراف و ریخت و پاش های فراوان که در نهایت به دوش فقرا و قشر آسیب پذیر بار می شود و ضعف مدیریت کارگزاران اقتصادی و نداشتن برنامه ای مدون و هماهنگ با فرهنگ اسلامی ایرانی ما و وادادگی در مقابل بیگانگان و تکیه بیش از حد بر کشور غربی و اطمینان غیر معقول به آنها و کوتاه آمدن از اصول و ارزش ها و بازی های سیاسی و باند بازی ها و افراط های سیاسی هر کدام در به وجود آمدن این وضعیت نابهنجار نقش مؤثری دارند. اما آنچه مهم است دغدغه جوانی همچون شما و آینده سازان است ک در میان مسؤولین و کارگزاران نیز کم نیستند و فریاد مقام معظم رهبری نیز در هر فرصتی گویای توجه به آسیب اجتماعی است. لذا تنفر و انزجار مسؤولین تأثیرگذار و جوانان دلسوز بالاخره بر عناصر سست و راحت طلب غلبه خواهد کرد. چنان که طلیعه امید با کنار رفتن برخی حباب ها از روی آب در دل ها زنده شده است. و نکته آخر این که واقعا اگر شما با دیدگاه آماری، مقایسه ای واقع بینانه به بررسی وضعیت مردم و موضوع میزان عدالت اجتماعی در دو زمان قبل و بعد از آن بپردازید به یقین ثابت می شود که وضعیت در زمان کنونی به مراتب بهتر است و اصولا توسعه عدالت اجتماعی از مهمترین اهداف نظام اسلامی است که از اول تاکنون تعقیب می کرده و دستاوردهای بسیار زیادی در تحقق آن داشته است. اما متأسفانه پاره ای از مشکلات و تبعیض ها مانع از تحقق کامل این اهداف شده که امید می رود با برنامه ریزی های اساسی که نظام اسلامی در دست دارد، به کلی این موانع برطرف شود. انشاءالله

دکمه بازگشت به بالا