چه نوع موسیقی و غنایی حرام است

پرسش : گفته شد که در احادیث غنای مقارن با مفسده حرام است و گرنه خیر و شاهد این مطلب این حدیث از وسائل الشیعه ج17،ص122،باب15 ح5 (H}عن علی بن جعفر عن اخیه موسی . قال سالته عن الغنا فی الفطر و الا ضحی و الفرح . قال لا باس ما لم یعص به{H).
پاسخ : روایات پیرامون غنا منحصر به همین یک نوع روایت نیست. سه گونه روایت پیرامون غنا و موسیقی وجود دارد، برخی از این روایات هر نوع غنایی را حرام می دانند مانند روایتی که از حضرت امام موسی بن جعفر(ع) پرسیده شد: «آیا می شود در نزد کسی که قصد آواز خوانی دارد نشست؟ امام(ع) فرمود: خیر» V} (وسایل الشیعه، ج 17، ص 312، مؤسسه آل البیت).{V برخی روایات غنایی همراه حرکت های فساد انگیز و شهوانی را که پیرامون آن انجام می گیرد حرام دانسته اند. لذا برخی فقها استنباط کرده اند غنا ذاتا حرام نیست. آنچه که حرام است مفاسد پیرامون غنا است. برخی روایات نیز بین غنای مفسده انگیز حتی اگر پیرامون آن فعل حرامی انجام نگیرد و غنای بدون مفسده تفاوت قائل شده اند. برای نمونه در برخی روایات «تغنی» به قرآن جایز دانسته شده است V} (مستدرک الوسایل، ج 4، ص 270، مؤسسه آل البیت).{V یا در روایت دیگری آمده است: آیا غنا در عید فطر، قربان و شادی صحیح است. حضرت فرمود: تا مادامی که گناهی با آن انجام نگیرد V} (وسایل الشیعه، پیشین، ص 122).{V استنباط از این روایات نیاز به تخصص ویژه ای دارد که به عهده متخصص که همان مجتهد باشد می باشد.

دکمه بازگشت به بالا