عشق حقیقی چیست

پرسش : وصال چیست و چند نوع است؟ و نظر شما در مورد این جمله افلاطون که می گوید : ” وصال مدفن عشق است و اغاز تنفر و دلزدگی و فرار ” چیست؟ ازدواج نوعی وصال است آیا این جمله در این مورد صدق می کند؟
پاسخ : عده ای عقیده دارند عشق یک نوع بیشتر نیست و آن همان عشق جنسی است. یعنی ریشه عضوی و فیزیولوژیکی دارد و غیز از این نیست و تمام عشق هایی که در عالم وجود دارد با همه آثار و خواص، مانند عشق های رمانتیکی که داستان های عشق ادبیان جهان را پر کرده اند، جز عشق های جنسی چیزی نست. اما گروهی مثل بوعلی سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و ملاصدرا _رحم الله جمیعا_ عشق را دو نوع می دانند. برخی از عشق ها را عشق جنسی می نامند که البته آن را مجازی می دانند نه حقیقی و بعضی دیگر را روحانی و نفسانی، در عشق جسمانی چون منشأ آن غریزه است با رسیدن به معشوق و ارضای غریزه پایان می گیرد و به اصطلاح وصال به معشوق باعث خاموش شدن لهیب و شراره های عشق می گردد و این وصال مدفن عشق می گردد زیرا پایانش این است چون مبدأش ترشحات هرمونی و داخلی بود و با ارضا شدن تمام می شود و از آن جا آغاز و به این جا ختم می گردد. ولی این ها مدعی اند که گاهی انسان به مرحله ای از عشق می رسد که فقو این حرف ها است و به تعبیر خواجه نصیرالدین در آنها «مشاکله بین نفوس» یعنی هم شکلی بین روح ها به وجود می آید. آنها می گویند در روح انسان بذری برای عشق روحانی و نفسانی وجود دارد که اگر هم از نوع مادی باشد، فقط محرک است و معشوق حقیقی انسان حقیقی ماوراء طبیعت است که روح انسان با آن متحد و یگانه می گردد و به او می رسد و او را کشف می کند و در واقع معشوق حقیقی در درون انسان است با یگانه شدن دو روح و فنای عاشق در معشوق، نه تنها عشق دفن نمی گردد بلکه به حیاتی تازه و نو می رسد و زندگی دوباره می یابد و دیگر اسم و رسمی از عاشق باقی نمی ماند و دوگانگی یعنی عاشقی و معشوقی از بین می رود. پس مقصود افلاطون از جمله «وصال مدفن عشق» این عشق های مجازی و جنسی است که ریشه در غریزه بشر دارد نه عشق های روحانی و حقیقی که به فنای عاشق در معشوق و اتحاد در روح می انجامد. در مورد ازدواج باید گفت، ازدواج که نوعی وصال است دارای دو جنبه جنسی و روحی است. از جنبه جنسی وصال باعث سردشدن شعله های عشق می گردد و با اطفای آتش نیاز جنسی این عشق و علاقه ناشی از آن سرد و دفن می گردد ولی از جنبه روابط روحی و عاطفی که بین زن و مرد ایجاد می گردد چون مادی و جنسی نمی باشد فروکش نمی کند بلکه روز به روز عمق و فزونی می یابد. برای اطلاع بیشتر به کتاب فطرت تألیف شهید مطهری مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا